องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี
 
  
  โครงการบริหารจัดการขยะ ประจำปีงบประมาณ 2567
  14-03-67 เติมน้ำแท็งค์ประปา ม.9 บ้านหนองปรือน้อย
  12-03-67 ซ่อมไฟฟ้ารายทาง หมู่ 5 บ้านหัวซา
  08-03-67 กิจกรรม DIGITAL INFINITY: SMART LIVING
  05-03-2567 สนับสนุนยางมะตอย หมู่ 6 บ้านหัวซา
  05-03-2567 ซ่อมไฟรายทางหมู่ 16 บ้านสีเสียดไทรงาม
 
15 มี.ค. 2567 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 4 ตำแหน่ง คนงานประจำรถขยะ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า
12 มี.ค. 2567 ประชาสัมพันธ์โปรแกรมการแข่งขันกีฬาฟุบอลชาย 7 คน รุ่นอายุไม่เกิน 13 ปี และรุ่นประชาชนทั่วไป ตามโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า
11 มี.ค. 2567 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ครั้งที่ 4 พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงานประจำรถขยะ
4 มี.ค. 2567 ประชาสัมพันธ์การออกให้บริการรับชำระค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย ประจำปี 2567
4 มี.ค. 2567 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า เรื่อง การรับสมัครบุคคลเป็นคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า ตำแหน่ง ประธานกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)
20 พ.ค. 2567 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น น้ำมันเครื่องยนต์2จังหวะ ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 พ.ค. 2567 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 25 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 พ.ค. 2567 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมลำโพงฮอร์น รถบรรทุกน้ำทะเบียน บธ 3105 ปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 พ.ค. 2567 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาล้างเครื่องปรับอากาศ ของศพด.บ้านหัวซา จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 พ.ค. 2567 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาล้างเครื่องปรับอากาศ ของสำนักปลัด จำนวน 14 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 
 
รู้ลึก "โรคพิษสุนัขบ้า" เป็นแล้วตายได้จริงหรือ?
เพลง "พลังคนรุ่นใหม่ ก้าวไปออกเสียงประชามติ"