องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี
 
 


จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2564


S
 
  ระหว่างวันที่ 25-29 พฤษภาคม 2566 เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า ได้ดำเนินการนำถังดับเพลิงไปติดตั้งยังจุดต่างๆ ภายในแต่ละหมู่บ้านเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการป้องก
  วันที่ 26 พฤษภาคม 2566 นายกสุรชัย ทนสิงห์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า ได้มอบเงินช่วยเหลือเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุวาตภัยพัดบ้านพังเสียหาย ในพื้นที่ตำบลหัวหว้า ณ ห้องประชุมองค์การบริหา
  วันที่ 24-25 พฤษภาคม 2566 มีกิจกรรมเยี่ยมบ้านในโครงการผู้สูงอายุยากไร้ของ คามิลเลียน โซเซียล เซอร์เตอร์ ปราจีนบุรี ที่ได้รับทุนสนับสนุนจาก อบจ.ปราจีนบุรี ท่านนายกสุรชัย ทนสิงห์ จึงได้มอบหมายให้นายขจรศ
  วันที่ 24 พฤษภาคม 2566 เวลา 10.00 น. ได้มีการประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติในพื้นที่ตำบลหัวหว้า ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า เพื่อพิจารณากำหนดแนวทางการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัต
 
23 พ.ค. 2566 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 6 พนักงานจ้างตามภารกิจ (ทักษะ) ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (ขับรถบรรทุกขยะ)
16 พ.ค. 2566 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 6 พนักงานจ้างตามภารกิจ (ทักษะ) ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (ขับรถบรรทุกขยะ)
24 เม.ย. 2566 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 6 พนักงานจ้างตามภารกิจ (ทักษะ) ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (ขับรถบรรทุกขยะ)
24 เม.ย. 2566 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพและหมดความจำเป็นใช้ในราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวน 42 รายการ
7 เม.ย. 2566 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 5 ตำแหน่ง คนงานทั่วไป เพื่อปฏิบัติหน้าที่การจัดทำแผนที่ภาษีขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า
25 เม.ย. 2566 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ตรวจเช็คระยะทางรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กน 5964 ปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 เม.ย. 2566 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคลองสมบูรณ์ หมู่ที่ 13 จากบ้านนางเกสร ชำนิ ถึงบ้านนางสุพัฒน์ ใจดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 เม.ย. 2566 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า เรื่องขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพและหมดความจำเป็นใช้ในราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
24 เม.ย. 2566 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ รถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ทะเบียน บธ 3105 ปปราจีนบุรี ติดตั้งระบบปรับอากาศ (ติดตั้งแอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 เม.ย. 2566 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ตรวจเช็คระยะรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบีน กฉ 4719 ปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 
 
รู้ลึก "โรคพิษสุนัขบ้า" เป็นแล้วตายได้จริงหรือ?
เพลง "พลังคนรุ่นใหม่ ก้าวไปออกเสียงประชามติ"
สปอตรณรงค์ออกเสียงลงประชามติ ร่าง รธน. 7 สค .2559
วิธีการขอใช้สิทธิออกเสียงประชามตินอกเขตจังหวัด