องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี
 
  
  08-07-2567 นายสุรชัย ทนสิงห์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า ณ ภูมิภูเบศร ศูนย์การ
  26-06-2567 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนวัดหนองหูช้าง
  21-06-67 โครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
  17-06-2567 ซ่อมไฟรายทาง หมู่ 11 บ้านหนองระเนตร ตำบลหัวหว้า
  14-06-2567 โครงการเด็กตำบลหัวหว้าโตไปไม่โกง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
  12-06-2567 ลงนามข้อตกลงให้ความร่วมมือตามโครงการชุมชนบำบัดอย่างยั่งยืนในพื้นที่แพร่ระบาดยาเสพติด
 
28 มิ.ย. 2567 ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนเกษตรกร
27 มิ.ย. 2567 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 6 พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงานประจำรถขยะ
26 มิ.ย. 2567 เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (๒๖ มิถุนายน) ประจำปี ๒๕๖๗ ตามกรอบแนวคิดและคำขวัญ รวมพลังไทย สร้างครอบครัว ชุมชนอุ่นใจ พ้นภัยยาเสพติด เฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษา มหาราชา องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า ขอรณรงค์ประชาสัมพันธ์สื่อเกี่ยวกับยาเสพติด
18 มิ.ย. 2567 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า เรื่อง ขอเชิญสมัครเข้ารับการฝึกอบรมโครงการต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง
5 มิ.ย. 2567 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ครั้งที่ 6 พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงานประจำรถขยะ
16 ก.ค. 2567 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ของสำนักปลัด จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 ก.ค. 2567 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร ของสำนักปลัด จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 ก.ค. 2567 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ของหน่วยตรวจสอบภายใน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 ก.ค. 2567 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการขยายถนนคสล.พร้อมขุดตอถางป่า ม.10 จากบ้านนางเสถียร สุวรรณวงษ์ ถึงบ้านนายอาคม รินทา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 ก.ค. 2567 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กฉ 4719 ปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 
 
รู้ลึก "โรคพิษสุนัขบ้า" เป็นแล้วตายได้จริงหรือ?
เพลง "พลังคนรุ่นใหม่ ก้าวไปออกเสียงประชามติ"