องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 135 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า เรื่อง รายชื่อ และหมายเลขประจำตัวสอบ ผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานในสายงานประเภททั่วไปเป็นสายงานประเภทวิชาการ ตำแหน่ง นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระดับปฏิบัติการ องค [ 28 ก.ย. 2564 ]1
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานในสายงานประเภททั่วไปเป็นสายงานประเภทวิชาการ ตำแหน่ง นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระดับปฏิบัติการ องค์การบร [ 28 ก.ย. 2564 ]1
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 3 ตำแหน่ง คนสวน [ 28 ก.ย. 2564 ]1
4 ประกาศปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวซาเป็นการชั่วคราว [ 27 ก.ย. 2564 ]0
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า เรื่อง ขยายระยะเวลาการรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานในสายงานประเภททั่วไปเป็นสายงานประเภทวิชาการ [ 21 ก.ย. 2564 ]5
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 3 ตำแหน่ง คนสวน องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า [ 16 ก.ย. 2564 ]9
7 ประกาศปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวซาเป็นการชั่วคราว [ 13 ก.ย. 2564 ]6
8 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ลงทะเบียนฉีดวัคซีนทางเลือก "ซิโนฟาร์ม" ขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (เข็มที่ 1) ????????กำหนดการฉีดวีดวัคซีนทางเลือก "ซิโนฟาร์ม" คือวันที่ 25 - 27 กันยายน 2564 เวลา 08.30-16.30 น. ณ บริเวณโดมสวนสุขภาพ หมู่ [ 10 ก.ย. 2564 ]53
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า เรื่อง ปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวซาเป็นการชั่วคราวเรื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพิ่มเติมครั้งที่ 5 [ 30 ส.ค. 2564 ]17
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 3 ตำแหน่ง คนสวน ขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า [ 26 ส.ค. 2564 ]18
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14