องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี
 
 
ศูนย์การเรียนรู้อิเล็กทรอนิส์ (E-BOOK)
ข้อมูลทั้งหมด 3 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของงทางราชการ พ.ศ.2558 [ 17 ส.ค. 2566 ]10
2 บำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น [ 15 ก.ย. 2565 ]10
3 วินัยเบื้องต้นสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 18 ส.ค. 2565 ]10