องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี
 
 
คู่มือปฏิบัติงาน อบต.
ข้อมูลทั้งหมด 27 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือการปฎิบัติงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น [ 13 ก.พ. 2567 ]12
2 คู่มือแนวทางการปฏิบัติงานด้านจริยธรรม [ 12 ก.พ. 2567 ]45
3 แนวทางการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า [ 2 ต.ค. 2566 ]8
4 คู่มือแนวทางการปฏิบัติงานด้านจริยธรรม [ 24 ก.พ. 2566 ]189
5 คู่มือการปฏิบัติงานสารบรรณและการจัดเก็บเอกสาร สำหรับเจ้าพนักงานธุรการ [ 6 ม.ค. 2566 ]166
6 คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.หัวหว้า [ 18 มี.ค. 2565 ]275
7 คู่มือขั้นตอนการรับสมัครเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวซา [ 1 มี.ค. 2565 ]332
8 ข้อกำหนดแนบท้ายแบบรูปรายการก่อสร้าง ว 89 [ 25 มิ.ย. 2564 ]346
9 ตัวอย่าง e-Bidding จ้างก่อสร้าง ว 89 [ 25 มิ.ย. 2564 ]319
10 วิธีขายทอดตลาด รถยนต์และ พัสดุทั่วไป [ 11 มิ.ย. 2564 ]401
 
หน้า 1|2|3