องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี
 
 
คู่มือปฏิบัติงาน อบต.
ข้อมูลทั้งหมด 21 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ข้อกำหนดแนบท้ายแบบรูปรายการก่อสร้าง ว 89 [ 25 มิ.ย. 2564 ]66
2 ตัวอย่าง e-Bidding จ้างก่อสร้าง ว 89 [ 25 มิ.ย. 2564 ]53
3 วิธีขายทอดตลาด รถยนต์และ พัสดุทั่วไป [ 11 มิ.ย. 2564 ]127
4 บันทึกขอความเห็นชอบใช้วัสดุนำเข้า ว 89 [ 11 มิ.ย. 2564 ]446
5 ขั้นตอนกำหนดคุณลักษณะ ว 89 [ 10 มิ.ย. 2564 ]623
6 การจำหน่ายพัสดุโดยวิธีเจรจาตกลงราคา [ 10 มิ.ย. 2564 ]150
7 แนวทางปฏิบัติตาม ว 89 (มหิดล) [ 10 มิ.ย. 2564 ]404
8 แบบสำรวจความต้องการวัสดุ ว 89 [ 10 มิ.ย. 2564 ]306
9 แผนการใช้พัสดุ MIT [ 10 มิ.ย. 2564 ]349
10 คู่มือปฏิบัติราชการงานสารบรรณ [ 29 มี.ค. 2564 ]157
 
หน้า 1|2|3