องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี
 
 
คู่มือปฏิบัติงาน อบต.
ข้อมูลทั้งหมด 10 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือปฏิบัติราชการงานสารบรรณ [ 29 มี.ค. 2564 ]11
2 คู่มืองานธุรการ [ 29 มี.ค. 2564 ]9
3 คู่มือการเลื่อนระดับ [ 29 มี.ค. 2564 ]8
4 การแก้ไขคำสั่งและยกเลิกคำสั่ง [ 29 มี.ค. 2564 ]10
5 คู่มือประชาสัมพันธ์-การจ่ายเบี้ย [ 29 มี.ค. 2564 ]9
6 คู่มือปฏิบัตงานพัสดุ [ 29 มี.ค. 2564 ]9
7 คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี [ 29 มี.ค. 2564 ]11
8 คู่มือสวัสดิการพนักงาน [ 29 มี.ค. 2564 ]14
9 การเขียนทะเบียนประวัติ [ 29 มี.ค. 2564 ]8
10 ขั้นตอนการลงทะเบียนทางหลวงชนบท [ 29 มี.ค. 2564 ]9