องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี
 
 
คู่มือปฏิบัติงาน อบต.
ข้อมูลทั้งหมด 22 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.หัวหว้า [ 18 มี.ค. 2565 ]109
2 คู่มือขั้นตอนการรับสมัครเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวซา [ 1 มี.ค. 2565 ]128
3 ข้อกำหนดแนบท้ายแบบรูปรายการก่อสร้าง ว 89 [ 25 มิ.ย. 2564 ]200
4 ตัวอย่าง e-Bidding จ้างก่อสร้าง ว 89 [ 25 มิ.ย. 2564 ]182
5 วิธีขายทอดตลาด รถยนต์และ พัสดุทั่วไป [ 11 มิ.ย. 2564 ]265
6 บันทึกขอความเห็นชอบใช้วัสดุนำเข้า ว 89 [ 11 มิ.ย. 2564 ]599
7 ขั้นตอนกำหนดคุณลักษณะ ว 89 [ 10 มิ.ย. 2564 ]778
8 การจำหน่ายพัสดุโดยวิธีเจรจาตกลงราคา [ 10 มิ.ย. 2564 ]281
9 แนวทางปฏิบัติตาม ว 89 (มหิดล) [ 10 มิ.ย. 2564 ]548
10 แบบสำรวจความต้องการวัสดุ ว 89 [ 10 มิ.ย. 2564 ]482
 
หน้า 1|2|3