16  ก.ค. 2567
จ้างโครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมขุดตอถางป่า บ้านหนองนก หมู่ที่ 10 จากบ้านนางเสถียร สุวรรณวงษ์ ถึงบ้านนายอาคม รินทา จำนวน 2 ช่วง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ค. 2567
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กฉ 4719 ปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ค. 2567
ซื้อวัสดุการเกษตร ของสำนักปลัด จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ค. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน ของสำนักปลัด จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ค. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน ของหน่วยตรวจสอบภายใน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ค. 2567
ซื้อป้ายนิทรรศการ งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ค. 2567
จ้างเหมาจัดทำแม่พิมพ์สำหรับหล่อเทียน โครงการแห่เทียนพรรษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ค. 2567
ซื้อถังดับเพลิงเคมีแห้ง ขนาด 15 ปอนด์ จำนวน 30 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ค. 2567
ซื้อน้ำยาบรรจุถังดับเพลิงเคมีแห้ง จำนวน 18 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ค. 2567
ซื้อวัสดุก่อสร้าง ของกองช่าง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง