องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี
 
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ข้อมูลทั้งหมด 14 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของ อปท.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (รอบ 12 เดือน) [ 21 เม.ย. 2565 ]99
2 รายงานผลการดำเนินงานร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบ 6 เดือน) [ 8 เม.ย. 2565 ]98
3 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของ อปท ปี พ.ศ.2565 (รอบ 6 เดือน) [ 4 เม.ย. 2565 ]108
4 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความแโปร่งใสประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า [ 18 มี.ค. 2565 ]118
5 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า [ 18 มี.ค. 2565 ]106
6 รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 16 มี.ค. 2565 ]112
7 ประกาศเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 2 ธ.ค. 2563 ]175
8 ประกาศเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 2 ต.ค. 2563 ]189
9 มาตรการจัดการในกรณีที่ตรวจพบ หรือได้รับแจ้ง หรือรับทราบการทุจริต หรือการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า [ 1 ต.ค. 2563 ]79
10 มาตรการป้องกันการรับสินบน เพื่อป้องกันปราบปรามหรือต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น และประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 1 ต.ค. 2563 ]85
 
หน้า 1|2