องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี
 
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ข้อมูลทั้งหมด 23 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 2.สรุปรายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน [ 3 เม.ย. 2566 ]63
2 1.รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน [ 3 เม.ย. 2566 ]56
3 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน [ 3 เม.ย. 2566 ]70
4 3.ผลการนำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ไปสู่การปฏิบัติระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน [ 3 เม.ย. 2566 ]69
5 2.สรุปรายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน [ 31 มี.ค. 2566 ]61
6 1.รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน [ 31 มี.ค. 2566 ]57
7 3.ผลการปฏิบัติตามแผนป้องกันการทุจริตระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน [ 31 มี.ค. 2566 ]55
8 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2566 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า [ 24 มี.ค. 2566 ]60
9 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส พ.ศ.2566-2570 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า [ 6 ธ.ค. 2565 ]65
10 การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของ อปท.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (รอบ 12 เดือน) [ 21 เม.ย. 2565 ]182
 
หน้า 1|2|3