องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี
 
 
ข้อบัญญัติอื่น ๆ
ข้อมูลทั้งหมด 10 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ.2564 [ 28 ก.พ. 2567 ]10
2 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2566 [ 7 ก.พ. 2567 ]10
3 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2566 [ 7 ก.พ. 2567 ]10
4 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า เรื่อง การจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. 2566 [ 7 ก.พ. 2567 ]10
5 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ. 2566 [ 7 ก.พ. 2567 ]10
6 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2560 [ 7 ก.พ. 2567 ]10
7 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2566 [ 7 ก.พ. 2567 ]10
8 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า เรื่อง ตลาด พ.ศ. 2566 [ 7 ก.พ. 2567 ]10
9 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า เรื่อง สถานที่จำแหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2566 [ 7 ก.พ. 2567 ]10
10 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร [ 26 ธ.ค. 2560 ]10