องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี
 
 
การจัดเก็บภาษี
ข้อมูลทั้งหมด 25 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ช่องทางการชำระภาษี [ 24 มิ.ย. 2564 ]15
2 จดหมายข่าวการจัดเก็บภาษี ฉบับที่ 2 ประจำเดือน มกราคม-มีนาคม 2564 [ 18 พ.ค. 2564 ]32
3 ประกาศ เรื่อง ลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับการจัดเก็บภาษี ประจำปี 2564 [ 17 ก.พ. 2564 ]26
4 ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ประจำปี 2564 [ 30 ธ.ค. 2563 ]25
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า เรื่องกฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563 [ 30 ธ.ค. 2563 ]20
6 ประกาศการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ประจำปี 2564 [ 30 ธ.ค. 2563 ]25
7 ประกาศยื่นแบบภาษีป้าย [ 1 ธ.ค. 2563 ]24
8 ประกาศขอขยายกำหนดเวลาการชำระภาษีที่ดินและการคัดค้านการประเมินภาษีตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 [ 31 ส.ค. 2563 ]25
9 ประกาศใช้ พ.ร.บ.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน และ พ.ร.บ.ภาษีบำรุงท้องถิ่น [ 3 ก.พ. 2563 ]25
10 การกำหนดการยื่นแบบและชำระภาษีท้องถิ่น ประจำปี 2563 [ 6 ม.ค. 2563 ]27
 
หน้า 1|2|3