องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี
 
 
การควบคุมภายใน
ข้อมูลทั้งหมด 15 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานประเมินความเสี่ยงรอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ 65 [ 31 มี.ค. 2565 ]79
2 รายงานประเมินความเสี่ยง64 [ 23 ก.ย. 2564 ]74
3 แผนการจัดการความเสี่ยง65 [ 23 ก.ย. 2564 ]75
4 นโยบายบริหารความเสี่ยง65 [ 23 ก.ย. 2564 ]72
5 เกณฑ์ประเมินความเสี่ยง65 [ 23 ก.ย. 2564 ]71
6 รายงานการควบคุมภายใน64 [ 23 ก.ย. 2564 ]73
7 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (รอบ 6 เดือน) [ 5 พ.ค. 2564 ]171
8 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (รอบ 12 เดือน) [ 5 พ.ค. 2564 ]174
9 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (รอบ 6 เดือน) [ 5 พ.ค. 2564 ]177
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า เรื่อง มาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน [ 1 เม.ย. 2564 ]151
 
หน้า 1|2