องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี
 
 
การควบคุมภายใน
ข้อมูลทั้งหมด 15 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานประเมินความเสี่ยงรอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ 65 [ 31 มี.ค. 2565 ]53
2 รายงานประเมินความเสี่ยง64 [ 23 ก.ย. 2564 ]48
3 แผนการจัดการความเสี่ยง65 [ 23 ก.ย. 2564 ]47
4 นโยบายบริหารความเสี่ยง65 [ 23 ก.ย. 2564 ]47
5 เกณฑ์ประเมินความเสี่ยง65 [ 23 ก.ย. 2564 ]42
6 รายงานการควบคุมภายใน64 [ 23 ก.ย. 2564 ]45
7 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (รอบ 6 เดือน) [ 5 พ.ค. 2564 ]139
8 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (รอบ 12 เดือน) [ 5 พ.ค. 2564 ]141
9 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (รอบ 6 เดือน) [ 5 พ.ค. 2564 ]146
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า เรื่อง มาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน [ 1 เม.ย. 2564 ]120
 
หน้า 1|2