องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2564
 
ประวัติและความเป็นมา

——...ประวัติความเป็นมาตำบลหัวหว้า...—

          สมัยพุทธศาสนาเริ่มเข้าสู่ประเทศไทย ได้นำต้นพระโพธิ์ศรีมหาโพธิที่พุทธคยาประเทศอินเดีย พ.ศ. 300 เมื่อวัดนั้นทรุดโทรมไปคงเหลือแต่ต้นโพธิ์ เมื่อต้นกรุงรัตนโกสินทร์ได้มีชาวพวนและโซ่งอพยพจากประเทศลาว เข้ามาตั้งถิ่นฐานและบุกเบิกประกอบอาชีพอุตสาหกรรมเป็นส่วนมาก ขนบธรรมเนียม ประเพณี ภาษาพูดซึ่งยังใช้ภาษาลาวพวน ปัจจุบันได้ปรับขนบธรรมเนียม ประเพณี ภาคกลาง จนเป็นเอกลักษณ์ ไทย-พวน ซึ่งอาศัยอยู่ในตำบลหัวหว้า นอกจากนั้นยังมีหลักฐานโบราณคดีว่าเป็นดินแดนซึ่งมีวัฒนธรรม และวิชาการเกี่ยวกับการเกษตรมาแล้วในอดีต มีหลักฐานเมื่อหลายพันปีมาแล้ว คือ สระน้ำโบราณ กว้าง 23 เมตร ลึก 2 เมตร

ประวัติความเป็นมาของแต่ละหมู่บ้าน จำนวน 17 หมู่บ้าน