องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี
 
 
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 32 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลรอบ 6 เดือนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 6 เม.ย. 2566 ]68
2 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 20 ก.พ. 2566 ]67
3 หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2566 ขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า [ 18 ม.ค. 2566 ]72
4 หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 16 ม.ค. 2566 ]66
5 หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญและกำลังใจ ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2566 [ 16 ม.ค. 2566 ]62
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า เรื่อง หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 13 ม.ค. 2566 ]65
7 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 6 ม.ค. 2566 ]67
8 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 5 ต.ค. 2565 ]65
9 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 5 ต.ค. 2565 ]59
10 รายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคล 2564 อบต.หัวหว้า [ 21 ธ.ค. 2564 ]199
 
หน้า 1|2|3|4