องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี
 
 
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 19 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คำสั่งอนุมัติให้พนักงานส่วนตำบลเดินทางไปอบรม [ 13 พ.ค. 2564 ]27
2 คำสั่งแต่งตั้งพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ [ 13 พ.ค. 2564 ]30
3 คำสั่งหลักเกณฑ์การมาทำงานสาย อบต.หัวหว้า [ 12 พ.ค. 2564 ]33
4 การสร้างความก้าวหน้าพนักงานส่วนตำบล อบต.หัวหว้า [ 12 พ.ค. 2564 ]31
5 ประกาศ_ก.อบต.จังหวัดปราจีนบุรี หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล [ 30 เม.ย. 2564 ]32
6 ประกาศหลักเกณฑ์วิธีประเมินผล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 [ 30 เม.ย. 2564 ]35
7 หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร [ 30 เม.ย. 2564 ]30
8 หลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง [ 30 เม.ย. 2564 ]30
9 แผนการพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 อบต.หัวหว้า [ 30 เม.ย. 2564 ]33
10 แผนการจัดการความรู้ (KM)(อบต.หัวหว้า ปี 2563) [ 30 เม.ย. 2564 ]29
 
หน้า 1|2