องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า อำเภอศรีมหาโพธิ์ จังหวัดปราจีนบุรี
 
 
  วันที่ 19 มกราคม 2565 แขวงทางหลวงชนบท ร่วมกับผู้นำภาคประชาชนตำบลหัวหว้า และผู้รับจ้าง พิจารณาจุดกลับรถและจุดเชื่อมบนสายทาง งานโครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายแยกทางหลวง 304 - ทางหลวง 3070 (ฝ...[วันที่ 2022-01-19][ผู้อ่าน 12]
 
  วันที่ 17 มกราคม 2565 นายกสุรชัย ทนสิงห์ ประชุมพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2565 เพื่อมอบนโยบายการปฏิบัติงานของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้าและรองนายกองค์การบ...[วันที่ 2022-01-17][ผู้อ่าน 15]
 
  วันที่ 10 มกราคม 2564 ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2565 ประจำปี 2565 [วันที่ 2022-01-10][ผู้อ่าน 26]
 
  วันที่ 4 มกราคม 2565 นายชัยวรรณ นิยม นายอำเภอศรีมหาโพธิ เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า ครั้งแรก เพื่อดำเนินการเลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า รองประธานสภ...[วันที่ 2022-01-04][ผู้อ่าน 24]
 
  27 ธันวาคม 2564 ทีมงานป้องกัน องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า ได้จัดทำโครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2565 และได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์โดยการติดตั้งป้ายตาม...[วันที่ 2021-12-27][ผู้อ่าน 23]
 
  วันที่ 21 ธันวาคม 2564 เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า เข้าไปดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อในพื้นที่หมู่ 16 บ้านสีเสียดไทรงาม เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมการแ...[วันที่ 2021-12-21][ผู้อ่าน 35]
 
  วันที่ 14 ธันวาคม 2564 เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า ดำเนินการถอนหญ้าที่ขึ้นแซมต้นชาดัดบริเวณข้างถนนหน้าทางเข้าองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า[วันที่ 2021-12-14][ผู้อ่าน 25]
 
  วันที่ 10 ธันวาคม 2564 เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า เข้าไปดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อในพื้นที่หมู่ 7 บ้านหนองกาน้ำ เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมการแพร่ร...[วันที่ 2021-12-10][ผู้อ่าน 24]
 
  8 ธันวาคม 2564 เจ้าหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า เข้าดำเนินการระงับเหตุเพลิงไหม้ บริเวณสถานที่เก็บของ หมู่ 5 บ้านหัวซา ตำบลหัวหว้า[วันที่ 2021-12-08][ผู้อ่าน 20]
 
  วันที่ 8 ธันวาคม 2564 เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า เข้าไปดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อในพื้นที่หมู่ 9 บ้านหนองปรือน้อย เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมการแพ...[วันที่ 2021-12-08][ผู้อ่าน 19]
 
  8 ธันวาคม 2564 ช่างไฟฟ้าองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า ออกไปดำเนินการซ่อมเสียงตามสาย หมู่ 12 บ้านโคกอุดมดี[วันที่ 2021-12-08][ผู้อ่าน 18]
 
  วันที่ 7 ธันวาคม 2564 ช่างไฟฟ้าองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า ได้นำรถกระเช้าไฟฟ้าออกไปซ่อมเชือกดึงธงชาติที่ติดเสาธงของโรงเรียนหัวซาวิทยา[วันที่ 2021-12-07][ผู้อ่าน 26]
 

หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24