องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า อำเภอศรีมหาโพธิ์ จังหวัดปราจีนบุรี
 
 
  วันที่ 24 มิถุนายน 2565 นายสุรชัย ทนสิงห์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า เป็นประธานในการจัดงานโครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ...[วันที่ 2022-06-24][ผู้อ่าน 5]
 
  21 มิถุนายน 2565 เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า ไปดำเนินการติดตั้งไฟ LED และซ่อมสายไฟใต้ดินที่ขาด หมู่ 17 บ้านหนองไฮ[วันที่ 2022-06-21][ผู้อ่าน 3]
 
  วันที่ 21 มิถุนายน 2565 เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า ไปติดป้ายประชาสัมพันธ์เพื่อรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565ภายในตำบลหัวหว้า เนื่องจากวันที่ 26 มิถุนายน 2565...[วันที่ 2022-06-21][ผู้อ่าน 4]
 
  17 มิถุนายน 2565 เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า ไปดำเนินการติดตั้งไฟ LED และซ่อมโคมไฟส่องแสงสว่างย้ายจุดติดตั้งใหม่ หมู่ 14 บ้านดอนสับฟาก[วันที่ 2022-06-17][ผู้อ่าน 7]
 
  16 มิถุนายน 2565 เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า ไปดำเนินกาติดตั้งสายไฟโคมไฟส่องแสงสว่าง และซ่อมโคมไฟส่องแสงสว่าง บริเวณหมู่ 1 บ้านหัวหว้า[วันที่ 2022-06-16][ผู้อ่าน 10]
 
  15 มิถุนายน 2565 เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า ไปดำเนินการติดตั้งไฟ LED และซ่อมไฟแสงสว่าง และซ่อมเสียงตามสาย บริเวณหมู่ 12 บ้านโคกอุดมดี ตำบลหัวหว้า[วันที่ 2022-06-15][ผู้อ่าน 6]
 
  14 มิถุนายน 2565 เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า ไปดำเนินการติดตั้งไฟ LED และซ่อมไฟแสงสว่าง บริเวณหมู่ 7 บ้านหนองกาน้ำ ตำบลหัวหว้า[วันที่ 2022-06-14][ผู้อ่าน 9]
 
  13 มิถุนายน 2565 เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า ไปดำเนินการติดตั้งไฟ LED และซ่อมไฟแสงสว่าง บริเวณหมู่ 4 บ้านหายโศก ตำบลหัวหว้า[วันที่ 2022-06-13][ผู้อ่าน 5]
 
  10 มิถุนายน 2565 เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า ไปดำเนินการติดตั้งไฟ LED และซ่อมไฟแสงสว่าง บริเวณหมู่ 10 บ้านหนองนก ตำบลหัวหว้า[วันที่ 2022-06-10][ผู้อ่าน 8]
 
  วันที่ 10 มิถุนายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้าจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา "ปราจีนเมืองสะอาด" ประจำเดือนมิถุนายน 2565 ตามแผนการจัดกิจกรรมอาสาพัฒนาทุกเดือน โดยพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง ...[วันที่ 2022-06-10][ผู้อ่าน 2]
 
  10 มิถุนายน 2565 เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า ไปดำเนินการซ่อมไฟฟ้าบริเวณถนนสี่เลนแยกถนนหมู่ 17 บ้านหนองไฮ ตำบลหัวหว้า เนื่องจากสายไฟฟ้าถูกรถแม็คโครขุดขาด[วันที่ 2022-06-10][ผู้อ่าน 8]
 
  9 มิถุนายน 2565 เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า ไปดำเนินการติดตั้งไฟ LED และซ่อมไฟแสงสว่าง บริเวณหมู่ 5 บ้านหัวซา[วันที่ 2022-06-09][ผู้อ่าน 15]
 
  8 มิถุนายน 2565 เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า ไปดำเนินการติดตั้งไฟ LED บริเวณหมู่ 13 บ้านคลองสมบูรณ์[วันที่ 2022-06-08][ผู้อ่าน 16]
 
  6 มิถุนายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า เปิดสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า เขตเลือกตั้งที่ 5 แทนตำแหน่งที่ว่าง เป็นวันแรก (โดยเปิดรับสมัครระหว่างวัน...[วันที่ 2022-06-06][ผู้อ่าน 19]
 
  วันที่ 6 มิถุนายน 2565 นายสุรชัย ทนสิงห์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า เข้าไปดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อในพื้นที่ หม...[วันที่ 2022-06-06][ผู้อ่าน 16]
 
  วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 นายสุรชัย ทนสิงห์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า นำผ้าปูที่นอนและผ้าห่ม ไปมอบให้กับโรงเรียนทั้ง 5 แห่...[วันที่ 2022-06-06][ผู้อ่าน 4]
 
  วันที่ 6-7 มิถุนายน 2565 เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า ไปดำเนินการติดตั้งไฟ LED หมู่ 2, 3 และ 15 บ้านเกาะสมอ[วันที่ 2022-06-06][ผู้อ่าน 4]
 
  2 มิถุนายน 2565 ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า เพื่อปรึกษาหารือเรื่องการรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า เขตเลือกตั้งที่ ...[วันที่ 2022-06-02][ผู้อ่าน 17]
 
  2 มิถุนายน 2565 เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า ไปดำเนินการซ่อมไฟส่องสว่างและติดตั้งไฟ LED และตัดกิ่งไม้บริเวณหมู่ 6 บ้านหัวซา[วันที่ 2022-06-02][ผู้อ่าน 16]
 
  1 มิถุนายน 2565 เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า ไปดำเนินการซ่อมไฟส่องสว่างบริเวณหมู่ 8 บ้านหนองหูช้าง[วันที่ 2022-06-01][ผู้อ่าน 13]
 

หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22