องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า อำเภอศรีมหาโพธิ์ จังหวัดปราจีนบุรี
 
 
  28-11-66 พิธีมอบประกาศนียบัตร ITA[วันที่ 2023-11-28][ผู้อ่าน 14]
 
  27-11-66 การจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566 [วันที่ 2023-11-27][ผู้อ่าน 9]
 
  21-11-66 จัดเตรียมสถานที่งานลอยกระทง ประจำปี 2566[วันที่ 2023-11-21][ผู้อ่าน 8]
 
  08-11-66 รับมอบโคมไฟโซล่าเซลล์จาก อบจ.ปราจีนบุรี[วันที่ 2023-11-08][ผู้อ่าน 19]
 
  30-10-66 จัดเตรียมสถานที่เพื่อจัดงานลอยกระทง 2566[วันที่ 2023-10-30][ผู้อ่าน 52]
 
  30-10-66 พิธีทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ วัดหัวหว้า[วันที่ 2023-10-30][ผู้อ่าน 38]
 
  30-10-66 โครงการฝายกั้นน้ำกระสอบทราย หมู่ 3 [วันที่ 2023-10-30][ผู้อ่าน 35]
 
  23-10-66 กิจกรรมวันปิยมหาราช[วันที่ 2023-10-23][ผู้อ่าน 37]
 
  12-10-66 ใช้หินคลุกถมพื้นที่น้ำท่วมขังหัวซา ม.6[วันที่ 2023-10-12][ผู้อ่าน 64]
 
  04-10-66 ซ่อมไฟฟ้ารายทาง หมู่ 11 บ้านหนองระเนตร[วันที่ 2023-10-04][ผู้อ่าน 69]
 
  26-27 ก.ย. 2566 ขุดลอกท่อระบายน้ำ หมู่ 2[วันที่ 2023-09-27][ผู้อ่าน 59]
 
  26-09-66 ประชุมสภาฯสมัยวิสามัญ สมัยที1 ครั้งที่2[วันที่ 2023-09-26][ผู้อ่าน 44]
 
  18-09-66 ประชุมสภาฯสมัยวิสามัญ สมัย 1 ครั้งที่1 [วันที่ 2023-09-18][ผู้อ่าน 31]
 
  01-09-66 กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน [วันที่ 2023-09-01][ผู้อ่าน 64]
 
  26-08-66 กิจกรรม CSR บริษัท โคจิมะ ออโต้ เทคโนโลยี[วันที่ 2023-08-26][ผู้อ่าน 42]
 
  24-08-66 ศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง[วันที่ 2023-08-24][ผู้อ่าน 43]
 
  24-08-66 ศึกษาดูงานชมรมผู้สูงอายุบ้านป้อม[วันที่ 2023-08-24][ผู้อ่าน 43]
 
  24-08-66 ศึกษาประวัติศาสตร์วัดไชยวัฒนาราม[วันที่ 2023-08-24][ผู้อ่าน 40]
 
  23-08-66 ระงับเหตุเพลิงไหม้อาคารบริเวณแยกพระพรหม[วันที่ 2023-08-23][ผู้อ่าน 35]
 
  23-08-66 โครงการศึกษาดูงานหมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย[วันที่ 2023-08-23][ผู้อ่าน 37]
 

หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30