องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า อำเภอศรีมหาโพธิ์ จังหวัดปราจีนบุรี
 
 
  วันที่ 25 มกราคม 2566 นายสุรชัย ทนสิงห์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยออกไประงับเหตุไฟไหม้หลังอู่รถพ่วง หมู่ 13 บ้านคลองสมบ...[วันที่ 2023-01-26][ผู้อ่าน 3]
 
  วันที่ 23 มกราคม 2566 นายสุรชัย ทนสิงห์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่งานไฟฟ้า กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า ได้ไปดำเนินการเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าส่อง...[วันที่ 2023-01-23][ผู้อ่าน 31]
 
  วันที่ 23 มกราคม 2566 นายสุรชัย ทนสิงห์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยออกไประงับเหตุไฟไหม้ป่าบริเวณข้างสระน้ำผลิตน้ำประป...[วันที่ 2023-01-23][ผู้อ่าน 7]
 
  วันที่ 20 มกราคม 2566 นายสุรชัย ทนสิงห์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่งานไฟฟ้า กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า ได้ไปดำเนินการเชื่อมสาย และซ่อมไฟฟ้...[วันที่ 2023-01-20][ผู้อ่าน 5]
 
  วันที่ 19 มกราคม 2566 นายสุรชัย ทนสิงห์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่งานไฟฟ้ากองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า ได้ไปดำเนินการแก้ไขซ่อมแซมสายไฟเสี...[วันที่ 2023-01-19][ผู้อ่าน 4]
 
  วันที่ 18 มกราคม 2566 นายสุรชัย ทนสิงห์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่งานไฟฟ้ากองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า ได้ไปดำเนินการแก้ไขซ่อมแซมไฟส่องสว...[วันที่ 2023-01-18][ผู้อ่าน 14]
 
  วันที่ 16 มกราคม 2566 เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า ออกไปดำเนินการซ่อมแซมถนนหมู่ 8 บ้านหนองหูช้าง ตำบลหัวหว้า อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี[วันที่ 2023-01-16][ผู้อ่าน 8]
 
  วันที่ 14 มกราคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า ได้จัดงานโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2566 ในวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2566 ณ สนามโรงเรียนชุมชนบ้านเกาะสมอ[วันที่ 2023-01-14][ผู้อ่าน 26]
 
  วันที่ 27 ธันวาคม 2565 นายสุรชัย ทนสิงห์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า มอบหมายให้นายขจรศักดิ์ ใจดี รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า เข้ารับประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติคุณการ...[วันที่ 2022-12-27][ผู้อ่าน 3]
 
  วันที่ 25 ธันวาคม 2565 นายสุรชัย ทนสิงห์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยออกไประงับเหตุไฟไหม้ป่าบริเวณข้างสวนอุตสาหกรรมโรจ...[วันที่ 2022-12-25][ผู้อ่าน 12]
 
  วันที่ 21 ธันวาคม 2565 นายสุรชัย ทนสิงห์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยออกไประงับเหตุไฟไหม้ป่าในพื้นที่ หมู่ 10 บ้านหนองนก[วันที่ 2022-12-21][ผู้อ่าน 12]
 
  18 ธันวาคม 2565 เข้าร่วมขบวนแห่สืบสานศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น ในการจัดงานเฉลิมฉลอง 114 ปี ลายพระหัตถ์ [วันที่ 2022-12-18][ผู้อ่าน 10]
 
  วันที่ 18 ธันวาคม 2565 นายสุรชัย ทนสิงห์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยออกไประงับเหตุไฟไหม้ป่าในพื้นที่ หมู่ 10 บ้านหนองนก[วันที่ 2022-12-18][ผู้อ่าน 120]
 
  วันที่ 16 ธันวาคม 2565 นายสุรชัย ทนสิงห์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่งานไฟฟ้ากองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า ได้ไปดำเนินการแก้ไขซ่อมแซมไฟส่องส...[วันที่ 2022-12-16][ผู้อ่าน 125]
 
  วันที่ 16 ธันวาคม 2565 นายสุรชัย ทนสิงห์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่งานไฟฟ้ากองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า ได้ไปดำเนินการแก้ไขซ่อมแซมไฟส่องส...[วันที่ 2022-12-16][ผู้อ่าน 21]
 
  วันที่ 14 ธันวาคม 2565 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวซา ได้ดำเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาศักยภาพเด็กไทยในศตวรรษที่ 21 โดยดำเนินการ "หนูน้อยปลูกผักสวนครัว" เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารของศ...[วันที่ 2022-12-14][ผู้อ่าน 14]
 
  วันที่ 13 ธันวาคม 2565 นายสุรชัย ทนสิงห์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่งานไฟฟ้ากองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า ได้ไปดำเนินการแก้ไขซ่อมแซมไฟส่องส...[วันที่ 2022-12-13][ผู้อ่าน 19]
 
  วันที่ 9 ธันวาคม 2565 นายสุรชัย ทนสิงห์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่งานไฟฟ้ากองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า ได้ไปดำเนินการแก้ไขซ่อมแซมไฟส่องสว...[วันที่ 2022-12-09][ผู้อ่าน 27]
 
  วันที่ 7 ธันวาคม 2565 นายสุรชัย ทนสิงห์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่งานไฟฟ้ากองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า ได้ไปดำเนินการแก้ไขซ่อมแซมไฟส่องสว...[วันที่ 2022-12-07][ผู้อ่าน 37]
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า ได้ดำเนินการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อนให้กับประชาชนตำบลหัวหว้า เพื่อเป็นการส่งเสริมการคัดแยกขยะครัวเรือน ลดการปนเปื้อนขยะเปียกกับของเหลือใช้...[วันที่ 2022-12-07][ผู้อ่าน 27]
 

หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25