องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2564
 
คณะผู้บริหาร

 
นายสุรชัย ทนสิงห์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า
08-1861-5996
   
นายขจรศักดิ์ ใจดี นายอำนวย พริกงาม
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า
 08-1663-3670  08-9093-1243
 
นายมานะ แย้มกลิ่น
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า
 08-7021-5757