องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2564
 
คณะผู้บริหาร


นายสุรชัย ทนสิงห์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
081-8615996


นายอำนวย พริกงาม
(ว่าง)
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
089-0931243 xxx-xxxxxxx


นายสุพล ปากคลอง
นายอ่อนแดง พรหมบุตร
ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนตำบล
ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนตำบล
081-4519921
089-9304085

นายสำราญ เกษมสุขสันต์
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
081-8643137