องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี
 
 
ประมวลจริยธรรมข้าราชการ และเจ้าหน้าที่
ข้อมูลทั้งหมด 13 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การรายงานผลการนำการประเมินจริยธรรม ไปใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 8 พ.ย. 2565 ]6
2 ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น [ 12 ต.ค. 2565 ]4
3 ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่องประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 12 ต.ค. 2565 ]4
4 ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น [ 12 ต.ค. 2565 ]5
5 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการเสริมสร้างวินัยคุณธรรม จริยธรรมและปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ อบต.หัวหว้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 17 ธ.ค. 2564 ]108
6 โครงการยกย่องผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 20 ก.ย. 2564 ]108
7 ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง อบต.หัวหว้า [ 30 เม.ย. 2564 ]247
8 ประกาศประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง อบต.หัวหว้า [ 30 เม.ย. 2564 ]240
9 ประกาศมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง อบต.หัวหว้า [ 30 เม.ย. 2564 ]239
10 ประกาศมาตรกรคจัดการในกรณีที่ตรวจพบ หรือได้รับแจ้ง หรือรับทราบการทุจริจ หรือการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ อบต.หัวหว้า [ 15 ต.ค. 2563 ]101
 
หน้า 1|2