องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี
 
 
แผนพัฒนาบุคลากร
ข้อมูลทั้งหมด 12 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567-2569 [ 29 ก.ย. 2566 ]19
2 ประกาศใช้แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567-2569 [ 29 ก.ย. 2566 ]14
3 รายงานโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 5 ก.ค. 2566 ]13
4 รายงานผลการเข้าฝึกอบรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น [ 13 พ.ค. 2564 ]342
5 รายงานผลการเข้าฝึกอบรมปฐมนิเทศนักวิเคราะห์นโยบายและแผน รุ่นที่ 85 [ 13 พ.ค. 2564 ]369
6 รายงานผลการเข้าฝึกอบรมปฐมนิเทศพนักงานส่วนท้องถิ่นบรรจุใหม่ รุ่นที่ 55 [ 13 พ.ค. 2564 ]348
7 รายงานผลการเข้าร่วมประชุมการบริหารจัดการสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย [ 13 พ.ค. 2564 ]328
8 รายงานผลการดำเนินโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ [ 13 พ.ค. 2564 ]333
9 รายงานสรุปการเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรนักวิชาการศึกษา รุ่นที่ 65 [ 13 พ.ค. 2564 ]340
10 แผนการพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 อบต.หัวหว้า [ 30 เม.ย. 2564 ]342
 
หน้า 1|2