องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี
 
 
ผลการดำเนินงานประจำปี
ข้อมูลทั้งหมด 13 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564) [ 18 มี.ค. 2565 ]58
2 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 18 มี.ค. 2565 ]51
3 การติดตามประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 30 ธ.ค. 2564 ]48
4 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 29 ธ.ค. 2563 ]179
5 รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2563 [ 15 ธ.ค. 2563 ]163
6 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563 [ 30 พ.ย. 2563 ]145
7 รายงานผลโครงการกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน "ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเด็กประถมวัย" ของ ศพด.บ้านหัวซา ประจำปีงบประมาณ 63 [ 29 ก.ย. 2563 ]143
8 รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 31 ต.ค. 2562 ]159
9 รายงานสถานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 31 ต.ค. 2561 ]135
10 รายงานผลการปฏิบัติงานนายก ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 31 ต.ค. 2561 ]143
 
หน้า 1|2