องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี
 
 
ผลการดำเนินงานประจำปี
ข้อมูลทั้งหมด 10 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 29 ธ.ค. 2563 ]58
2 รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2563 [ 15 ธ.ค. 2563 ]49
3 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563 [ 30 พ.ย. 2563 ]37
4 รายงานผลโครงการกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน "ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเด็กประถมวัย" ของ ศพด.บ้านหัวซา ประจำปีงบประมาณ 63 [ 29 ก.ย. 2563 ]33
5 รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 31 ต.ค. 2562 ]45
6 รายงานสถานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 31 ต.ค. 2561 ]27
7 รายงานผลการปฏิบัติงานนายก ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 31 ต.ค. 2561 ]33
8 รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี พ.ศ. 2560 [ 7 ก.พ. 2561 ]40
9 รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 [ 30 ธ.ค. 2560 ]42
10 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 [ 27 ก.ย. 2553 ]43