องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี
 
 
ผลการดำเนินงานประจำปี
ข้อมูลทั้งหมด 15 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 13 ธ.ค. 2565 ]11
2 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 6 ธ.ค. 2565 ]16
3 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564) [ 18 มี.ค. 2565 ]125
4 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 18 มี.ค. 2565 ]122
5 การติดตามประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 30 ธ.ค. 2564 ]116
6 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 29 ธ.ค. 2563 ]251
7 รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2563 [ 15 ธ.ค. 2563 ]235
8 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563 [ 30 พ.ย. 2563 ]213
9 รายงานผลโครงการกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน "ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเด็กประถมวัย" ของ ศพด.บ้านหัวซา ประจำปีงบประมาณ 63 [ 29 ก.ย. 2563 ]217
10 รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 31 ต.ค. 2562 ]231
 
หน้า 1|2