องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2564
 
ที่ทำการ อบต.

เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า

13 หมู่ 14  ตำบลหัวหว้า อำเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี  25140

โทรศัพท์  037-210-833 โทรสาร 037-210-833

E- mail: admin@huawa.go.th , tb.huawa@gmail.com

WebSite : WWW.HUAWA.GO.TH