27  ก.ย. 2565
จ้างก่อสร้างหอกระจายข่าวบ้านสีเสียดไทรงาม หมู่ที่ 16 บริเวณที่นางหนูจัง แนวสา สูง 12 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ย. 2565
จ้างเหมาติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวซา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาล้างเครื่องปรับอากาศ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวซา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2565
ซื้อต้นชาดัด โครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2565
จ้างตรวจเช็คซ่อมแซมเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2565
จ้างย้ายถังประปาเหล็กรูปถ้วยแชมเปญ พร้อมทำการติดตั้งใหม่ บ้านหนองกาน้ำ หมู่ที่ 7 บริเวณที่นางสาวคำภู บุญเรือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุถังเคมีดับเพลิง โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ความปลอดภัย เรื่องอัคคีภัย ในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2565
จ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างแบบกิ่งเดี่ยว ชนิดสูง 9 เมตร ขนาด 250 วัตต์ หมู่ที่ 10 บ้านหนองนก บริเวณถนนคอนกรีตบ้านไร่ยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2565
จ้างเหมาเปลี่ยนสายไฟฟ้า ภายในอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า พร้อมอุปกรณ์ทั้ง 2 ชั้น (หลังเก่า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2565
จ้างเหมาบริการกำจัดขยะติดเชื้อ โดยการปรับเกลี่ยบ่อขยะและฝังกลบขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง