องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี
 
 

16  ก.ค. 2567 จ้างโครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมขุดตอถางป่า บ้านหนองนก หมู่ที่ 10 จากบ้านนางเสถียร สุวรรณวงษ์ ถึงบ้านนายอาคม รินทา จำนวน 2 ช่วง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ค. 2567 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กฉ 4719 ปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ค. 2567 ซื้อวัสดุการเกษตร ของสำนักปลัด จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ค. 2567 ซื้อวัสดุสำนักงาน ของสำนักปลัด จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ค. 2567 ซื้อวัสดุสำนักงาน ของหน่วยตรวจสอบภายใน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ค. 2567 ซื้อป้ายนิทรรศการ งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ค. 2567 จ้างเหมาจัดทำแม่พิมพ์สำหรับหล่อเทียน โครงการแห่เทียนพรรษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ค. 2567 ซื้อถังดับเพลิงเคมีแห้ง ขนาด 15 ปอนด์ จำนวน 30 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ค. 2567 ซื้อน้ำยาบรรจุถังดับเพลิงเคมีแห้ง จำนวน 18 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ค. 2567 ซื้อวัสดุก่อสร้าง ของกองช่าง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ค. 2567 ซื้อวัสดุในการจัดกิจกรรม โครงการแห่เทียนพรรษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ค. 2567 ซื้อวัสดุสำนักงาน ของกองสาธารณสุข จำนวน 24 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ค. 2567 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กค 1200 ปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ค. 2567 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมเสริมถนนลูกรัง บ้านหนองนก หมู่ที่ 10 จากถนน รพช.ถึงที่นางสมคิด บุญเรือง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
8  ก.ค. 2567 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 82-4398 ปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ค. 2567 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 81-9791 ปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2567 จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศไม่ประจำทาง โครงการต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2567 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในภาคปฏิบัติ โครงการต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ค. 2567 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมเสริมลูกรัง บ้านหัวซา หมู่ที่ 6 จากถนนทางหลวงหมายเลข 3070 ถึงที่นายบุญเลิศ หายโศรก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28  มิ.ย. 2567 จ้างซ่อมบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถบรรทุกขยะ ทะเบียน 81-9791 ปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง