20  ม.ค. 2565
จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง,กรองน้ำมันเครื่อง,กรองดีเซล,น้ำมันเกียร์,น้ำมันเฟืองท้ายและกรองน้ำมันไฮดรอลิค รถกระเช้าไฟฟ้าทะเบียน 81-4519 ปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ม.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ม.ค. 2565
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเช็คระยะรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กฉ 4719 ปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ม.ค. 2565
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเช็คระยะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถกระเช้าไฟฟ้า ทะเบียน 82-5762 ปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ธ.ค. 2564
จ้างป้ายประชาสัมพันธ์สำนักงานในการกิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ธ.ค. 2564
ซื้ออาหารเสริม(นม)ยู.เอช.ที ของโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลหัวหว้าจำนวน 6 แห่ง ภาคเรียนที่ 2/2564 (ระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 31 มีนาคม 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ธ.ค. 2564
ซื้ออาหารเสริม(นม) ยู.เอช.ที ของโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลหัวหว้า ภาคเรียนที่ 2/2564 ประจำเดือนมกราคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ธ.ค. 2564
จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจุดบริการช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ธ.ค. 2564
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหูช้าง หมู่ที่ 8 จากบ้านนางกงหลา กลมกล่อม ถึงบ้านนางนารินทร์ ชำนิ โดยวิธีคัดเลือก
9  ธ.ค. 2564
จ้างก่อสร้างถนนลูกรังพร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเกาะสมอ หมู่ 15 จากถนนภายในหมู่บ้าน ถึงบ้านนายมนตรี รวมทรัพย์ โดยวิธีคัดเลือก