new icon animated องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้าได้เปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร  โดยสามารถติดต่อได้ทางหมายเลขโทรศัพท์/โทรสารใหม่ หมายเลข 0 3721 0833 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน        new icon animated องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้ารับโอนพนักส่วนตำบลหลายตำแหน่ง

ภาพกิจกรรมโครงการ อบต.หัวหว้า

โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

13 กันยายน 2563 โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ "ขยับกายสบายชีวี ด้วยวิธีเต้นแอโรบิค" สนับสนุนโดยกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลหัวหว้า ร่วมกับ รพ.สต.หัวหว้า ณ สวนสุขภาพ หมู่ 15 ยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ทุกวันจันทร์, วันพุธ, วันศุกร์ และวันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป

324107 resize324128 resize324129 resize

อ่านเนื้อหาเพิ่มเติม...

โครงการ เด็กหัวหว้า โตไปไม่โกง

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2563 ได้มีการจัดโครงการ "เด็กหัวหว้า โตไปไม่โกง" ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า โดยมีเจ้าหน้าที่ ป.ป.ช.ประจำจังหวัดปราจีนบุรี เป็นวิทยากรให้ความรู้กับเด็กนักเรียนของโรงเรียนทั้ง 5 แห่งในตำบลหัวหว้า

โตไปไม่โกง วันที่ 11ก 63.ย.63 ๒๐๐๙๑๔ resizeโตไปไม่โกง วันที่ 11ก 58.ย.63 ๒๐๐๙๑๔ resizeโตไปไม่โกง วันที่ 11ก 57.ย.63 ๒๐๐๙๑๔ resize

อ่านเนื้อหาเพิ่มเติม...

ซ่อมถนนบริเวณทางเข้าวัด

วันที่ 8 กันยายน 2563 ทีมงานป้องกัน อบต.หัวหว้า ดำเนินการซ่อมถนนทางเข้าวัดเกาะสมอ และวัดหัวซาธรรมิการาม3789 resize3789 resize3790 resize3792 resize

อ่านเนื้อหาเพิ่มเติม...

Premium templates by www.bigtheme.net free download.

София Дървен материал цени

Online bookmaker Romenia bet365

Germany bookmaker bet365 review by ArtBetting.de