new icon animated องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้าได้เปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร  โดยสามารถติดต่อได้ทางหมายเลขโทรศัพท์/โทรสารใหม่ หมายเลข 0 3721 0833 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน        new icon animated องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้ารับโอนพนักส่วนตำบลหลายตำแหน่ง

ภาพกิจกรรมโครงการ อบต.หัวหว้า

ขุดลอกรางระบายน้ำของหมู่บ้านเกาะสมอ ม.3 ตำบลหัวหว้า

24 กุมภาพันธ์ 2564 เจ้าหน้าที่ อบต.หัวหว้า ได้ไปดำเนินการขุดลอกรางระบายน้ำของหมู่บ้านเกาะสมอ ม.3 ตำบลหัวหว้า55412 resize55413 resize55414 resize

อ่านเนื้อหาเพิ่มเติม...

ถนนช้าง ทางเข้า อบต.หัวหว้า

ธรรมชาติสีเขียวมองดูแล้วชุ่มฉ่ำสายตา บางครั้งแค่ได้มองแม้ไม่ได้สัมผัสยังทำให้รู้สึกสงบและผ่อนคลาย ยิ่งเราได้อยู่ท่ามกลางธรรมชาติอันสวยงาม เราจะสัมผัสได้ถึงความรื่นรมย์ของการมีชีวิตอยู่ @ ถนนช้าง หน้าทางเข้าองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า1270811112708222127082222

ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2564

8 กุมภาพันธ์ 2564 การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2564 ครั้งที่ 1/2564 

- พิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ.2564

- พิจารณารายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

- พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2564

- รายงานสถานการณ์การคลัง (เงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป)

ประชุมสภาสมัยสามัญ ครั้งที่ 1 วันที่ 8 ก.พ.64 ๒๑๐๒๐๙ 0 resizeประชุมสภาสมัยสามัญ ครั้งที่ 1 วันที่ 8 ก.พ.64 ๒๑๐๒๐๙ 7 resizeประชุมสภาสมัยสามัญ ครั้งที่ 1 วันที่ 8 ก.พ.64 ๒๑๐๒๐๙ 12 resize

อ่านเนื้อหาเพิ่มเติม...

ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

Premium templates by www.bigtheme.net free download.

София Дървен материал цени

Online bookmaker Romenia bet365

Germany bookmaker bet365 review by ArtBetting.de