new icon animated องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้าได้เปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร  โดยสามารถติดต่อได้ทางหมายเลขโทรศัพท์/โทรสารใหม่ หมายเลข 0 3721 0833 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน        new icon animated องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้ารับโอนพนักส่วนตำบลหลายตำแหน่ง

ภาพกิจกรรมโครงการ อบต.หัวหว้า

กิจกรรมการรณรงค์และการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-2019)

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.หัวหว้า ดำเนินการทำความสะอาดพื้นที่วัดเกาะสมอ หมู่ที่ 2 เพื่อลดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-2019) เนื่องจากเป็นสถานที่ที่ราษฎรสามารถจะเข้ามาติดต่อใช้ประโยชน์ ใช้บริการหรือพบปะกันจำนวนมาก

อ่านเนื้อหาเพิ่มเติม...

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องการโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (covid 19)

วันที่ 13 มีนาคม 2563. เวลา09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องการโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (covid 19) โดยการอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนและฝึกการทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันโรคโควิด19 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า โดยมีครูก.เป็นผู้ฝึกสอนและสาธิตการตัดเย็บโดยใช้มือและจักรเย็บผ้า

อ่านเนื้อหาเพิ่มเติม...

มอบถุงยังชีพให้กับครอบครัวผู้ยากไร้ ผู้พิการ ในเขตตำบลหัวหว้า

วันที่ 9 มีนาคม 2563 นายกบังอร วิลาวัลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี นายกสุรชัย ทนสิงห์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า พร้อมคณะ มอบถุงยังชีพให้กับครอบครัวผู้ยากไร้ ผู้พิการ ในเขตตำบลหัวหว้า

อ่านเนื้อหาเพิ่มเติม...

Premium templates by www.bigtheme.net free download.

София Дървен материал цени

Online bookmaker Romenia bet365

Germany bookmaker bet365 review by ArtBetting.de