องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี
 
 


S
 
  วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า ได้จัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. 2565
  วันที่ 26 ตุลาคม 2565 เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า จัดโครงการสร้างฝายน้ำล้นกระสอบทรายต้านภัยแล้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 บริเวณเปรมสุขรีสอร์ท หมู่ 3 ตำบลหัวหว
  วันที่ 21 ตุลาคม 2565 สถานีตำรวจภูธรศรีมหาโพธิ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี นำโดย พันตำรวจเอกวิวัฒน์ พิสิษฐ์ศักดิ์ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรศรีมหาโพธิ และนายสุรชัย ทนสิงห์ นายกองค์การบริหารส่วนตำ
  วันที่ 19 ตุลาคม 2565 เจ้าหน้าที่งานไฟฟ้ากองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า ได้ดำเนินการแก้ไขซ่อมแซมไฟฟ้า หมู่ 2 วัดเกาะสมอ
 
17 พ.ย. 2565 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า
11 พ.ย. 2565 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสรรหาและเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า
8 พ.ย. 2565 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า เรื่อง ให้พนักงานจ้างตามภารกิจพ้นจากราชการเพราะอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ ประจำปี พ.ศ.2566
3 พ.ย. 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า โดยนายสุรชัย ทนสิงห์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า รวมทั้งคณะผู้บริหาร และกำนัน/ผู้ใหญ่ ตำบลหัวหว้า ขอเชิญร่วมงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. 2565
19 ต.ค. 2565 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรหาบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า
9 มี.ค. 2565 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างเจาะบ่อบาดาลมพร้อมหอถังเหล็กรูปถ้วยแชมเปญ ม.11 บ้านหนองระเนตร
24 ก.พ. 2565 ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อน้ำของระบบประปาหมู่บ้าน บ้านเกาะสมอ หมู่ที่ 3 จากบริเวณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวหว้า ถึงบริเวณโรงเรียนชุมชนบ้านเกาะสมอ (สามัคคีวิทยา)
16 เม.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำนักปลัด
9 เม.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างถนนคสล.ม.12 จากบ้านนายประครอง ไชยบัว ถึงที่นายอำนวย ขุนเภา
8 เม.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนลูกรังพร้อมวางท่อระบายน้ำคสล.Dai0.60 เมตร ม.7 จากที่นางพิกุลแก้ว มีชัย ถึงซอยข้างโรงเรียนวัดเนินผาสุก
 
รู้ลึก "โรคพิษสุนัขบ้า" เป็นแล้วตายได้จริงหรือ?
เพลง "พลังคนรุ่นใหม่ ก้าวไปออกเสียงประชามติ"
สปอตรณรงค์ออกเสียงลงประชามติ ร่าง รธน. 7 สค .2559
วิธีการขอใช้สิทธิออกเสียงประชามตินอกเขตจังหวัด
 
 
 
 

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2564

 
   
/body>