องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี
 
 

26  ต.ค. 2565 ซื้อยางรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 81-9791 ปราจีนบุรี จำนวน 2 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ต.ค. 2565 ซื้อวัสดุโครงการสร้างฝายน้ำล้นกระสอบทรายต้านภัยแล้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ต.ค. 2565 เช่าเครื่องถ่ายเอกสารเพื่อใช้ในราชการ กองช่าง จำนวน 1 เครื่อง เป็นระยะเวลา 1 ปี ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ต.ค. 2565 เช่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารเพื่อใช้ในราชการ สำนักปลัด จำนวน 1 เครื่อง เป็นระยะเวลา 1 ปี ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ต.ค. 2565 ซื้อหนังสือพิมพ์ไทยรัฐและหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ เป็นระยะเวลา 1 ปี ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ต.ค. 2565 ซื้ออาหารเสริม(นม)ยูเอชที ของโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลหัวหว้า และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวซา ปิดภาคเรียน 1/2565 ประจำเดือนตุลาคม 2565 (วันที่10-31 ตุลาคม 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2565 จ้างก่อสร้างหอกระจายข่าวบ้านสีเสียดไทรงาม หมู่ที่ 16 บริเวณที่นางหนูจัง แนวสา สูง 12 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ย. 2565 จ้างเหมาติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวซา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2565 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาล้างเครื่องปรับอากาศ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวซา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2565 ซื้อต้นชาดัด โครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2565 จ้างตรวจเช็คซ่อมแซมเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2565 จ้างย้ายถังประปาเหล็กรูปถ้วยแชมเปญ พร้อมทำการติดตั้งใหม่ บ้านหนองกาน้ำ หมู่ที่ 7 บริเวณที่นางสาวคำภู บุญเรือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2565 ซื้อวัสดุถังเคมีดับเพลิง โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ความปลอดภัย เรื่องอัคคีภัย ในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2565 จ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างแบบกิ่งเดี่ยว ชนิดสูง 9 เมตร ขนาด 250 วัตต์ หมู่ที่ 10 บ้านหนองนก บริเวณถนนคอนกรีตบ้านไร่ยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2565 จ้างเหมาเปลี่ยนสายไฟฟ้า ภายในอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า พร้อมอุปกรณ์ทั้ง 2 ชั้น (หลังเก่า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2565 จ้างเหมาบริการกำจัดขยะติดเชื้อ โดยการปรับเกลี่ยบ่อขยะและฝังกลบขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2565 จ้างออกแบบจ้างออกแบบอาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ย. 2565 จ้างซ่อมแซมความชำรุดบกพร่อง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองปรือน้อย หมู่ที่ 9 จากบ้านนางสังเวียน ซื่อตรง ถึงถนนสาธารณประโยชน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ย. 2565 จ้างซ่อมแซมเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ย. 2565 จ้างติดตั้งตาข่ายกันนกรอบอาคารสำนักงานหลังใหม่องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง