องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี
 
 

21  ก.พ. 2565 จ้างเปลี่ยนมอเตอร์ฉีดน้ำล้างกระจกและท่อฉีดน้ำล้างกระจกรถยนต์ส่วนกลางกองช่าง ทะเบียน กฉ 4719 ปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.พ. 2565 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเกาะสมอ หมู่ที่ 15 จากบ้านนายดง ประคอง ถึงบ้านนางสมบูรณ์ วัฒนสาคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.พ. 2565 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองหูช้าง หมู่ที่ 8 จากบ้านนายบุญส่ง มีชัย ถึงบ้านนางอลังการ หงส์จันทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.พ. 2565 จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเกาะสมอ หมู่ที่ 15 จากบ้านหมอเต้ว ถึงบ้านนางพา สุขหอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.พ. 2565 ซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.พ. 2565 ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.พ. 2565 จ้างก่อสร้างถนนลูกรังบ้านหัวซา หมู่ที่ 6 จากบ้านร้อยตำรวจตรีวิโรจ สามารถ ถึงทางแยกวัดป่าพระธาตุโพธิ์ทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.พ. 2565 จ้างก่อสร้างถนนลูกรังบ้านหัวหว้า หมู่ที่ 1 จากบ้านนางจิต สิงห์ทอง ถึงบ้านนายประดิษฐ์ ชุนหะภัทรกุล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.พ. 2565 จ้างก่อสร้างถนนลูกรังบ้านสีเสียดไทรงาม หมู่ที่ 16 จากบ้านนางสมคิด ชินโน ถึงทางสาธารณประโยชน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.พ. 2565 ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.พ. 2565 จ้างทำตรายาง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.พ. 2565 จ้างทำตรายางของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.พ. 2565 ซื้อแบตเตอรี่รถบรรทุกขยะมูลฝอย ทะเบียน 82-4398 ปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2565 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางกองช่าง ทะเบียน กฉ 4719 ปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ม.ค. 2565 ซื้ออาหารเสริม(นม)ยู.เอช.ที. ของโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลหัวหว้า ประจำเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม 2565 (กรณีเด็กนักเรียนโรงเรียนวัดเนินผาสุกและโรงเรียนชุมชนบ้านเกาะสมอ(สามัคคีวิทยา)เพิ่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ม.ค. 2565 ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ม.ค. 2565 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายชุดดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ม.ค. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ม.ค. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ม.ค. 2565 จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง,กรองน้ำมันเครื่อง,กรองดีเซล,น้ำมันเกียร์,น้ำมันเฟืองท้ายและกรองน้ำมันไฮดรอลิค รถกระเช้าไฟฟ้าทะเบียน 81-4519 ปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง