องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี
 
 

6  ส.ค. 2564 ซื้อซื้อ วัสดุ จำนวน 9 รายการ โครงการศูนย์กักตัวระดับชุมชนและครัวเรือน (Community lsolation and Homee lsolatic) เพื่อรองรับผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID -19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ส.ค. 2564 ซื้อแบตเตอรี่รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ทะเบียน บม 7571 ปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ส.ค. 2564 ซื้อวัสดุจำนวน 9 รายการ โครงการศูนย์กักตัวระดับชุมชนและครัวเรือน (Community lsolation and Homee lsolatic) เพื่อรองรับผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID -19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ส.ค. 2564 ซื้ออาหารเสริม(นม)ยู.เอช.ที. ให้กับโรงเรียนตำนวน 6 แห่ง ในเขตพื้นที่ตำบลหัวหว้า ประจำเดือนสิงหาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ส.ค. 2564 ซื้อซื้อกล้องวงจรปิด 1 ชุด โครงการศูนย์กักตัวระดับชุมชนและครัวเรือน (Community lsolation and Homee lsolatic) เพื่อรองรับผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID -19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ส.ค. 2564 หินคลุก โครงการศูนย์กักตัวระดับชุมชนและครัวเรือน (Community lsolation and Homee lsolatic) เพื่อรองรับผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID -19)
5  ส.ค. 2564 ซื้อวัสดุจำนวน 7 รายการ โครงการศูนย์กักตัวระดับชุมชนและครัวเรือน (Community lsolation and Homee lsolatic) เพื่อรองรับผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID -19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ส.ค. 2564 ซื้ออาหารเสริม(นม)ยู.เอช.ที ให้กับโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลหัวหว้าจำนวน 6 แห่ง ประจำเดือนสิงหาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ส.ค. 2564 ซื้อวัสดุจำนวน 48 รายการ โครงการศูนย์กักตัวระดับชุมชนและครัวเรือน(Community Lsolation and Home Lsolatio) เพื่อรองรับผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ส.ค. 2564 ซื้อวัสดุจำนวน 49 รายการ โครงการศูนย์กักตัวระดับชุมชนและครัวเรือน(Community Lsolation and Home Lsolatio) เพื่อรองรับผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ส.ค. 2564 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete บ้านเกาะสมอ หมู่ 3 จากร้านปราณี ปราบพาล ถึงสะพานสุสานนิมิตรธรรม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2  ส.ค. 2564 จ้างป้ายประชาสัมพันธ์โครงการศูนย์กักตัวระดับชุมชนและครัวเรือน(Community Lsolation and Home Lsolatio) เพื่อรองรับผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ส.ค. 2564 ซื้อวัสดุเครื่องเขียนโครงการศูนย์กักตัวระดับชุมชนและครัวเรือน(Community Lsolation and Home Lsolatio) เพื่อรองรับผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ส.ค. 2564 ซื้อวัสดุจำนวน 5 รายการ โครงการศูนย์กักตัวระดับชุมชนและครัวเรือน(Community Lsolation and Home Lsolatio) เพื่อรองรับผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ส.ค. 2564 ซื้อจัดซื้อวัสดุ จำนวน 7 รายการ โครงการศูนย์กักตัวระดับชุมชนและครัวเรือน (Community lsolation and Home lsolatio) เพื่อรองรับผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID -19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ส.ค. 2564 ซื้อซื้อวัสดุ จำนวน 3 รายการ โครงการศูนย์กักตัวระดับชุมชนและครัวเรือน (Community lsolation and Homee lsolatic) เพื่อรองรับผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID -19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ส.ค. 2564 จ้างจ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ โครงการศูนย์กักตัวระดับชุมชนและครัวเรือน (Community lsolation and Home lsolatio) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ค. 2564 จ้างซ่อมแซมเกียร์ฝากรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ทะเบียน 81-1073 ปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ค. 2564 ซื้อผ้าคลุมโต๊ะห้องประชุม จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ค. 2564 จ้างประดับตกแต่งซุ้มพระบรมฉายาลักษณ์โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร(รัชกาลที่ 10) เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง