องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี
 
 

25  พ.ย. 2564 ซื้อยางรถบรรทุกขยะมูลฝอยทะเบียน 82-4398 ปราจีนบุรี จำนวน 6 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ย. 2564 จ้างก่อสร้างก่อสร้างปรับปรุงสำนักงานองค์กาารบริหารส่วนตำบลหัวหว้า โดยวิธีคัดเลือก
24  พ.ย. 2564 ซื้อยางรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ทะเบียน บธ 3105 ปราจีนบุรี จำนวน 2 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ย. 2564 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโคกอุดมดี หมู่ 12 จากทางหลวงหมายเลข 3039 ถึงสวนอุตสาหกรรมโรจนะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
15  พ.ย. 2564 จ้างทำป้ายไวนิลโครงการจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ย. 2564 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะมูลฝอย ทะเบียน 81-9791 ปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ย. 2564 ซื้อวัสดุก่อสร้างโครงการสร้างฝายน้ำล้นกระสอบทรายต้านภัยแล้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ย. 2564 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางกองคลัง ทะเบียน กฉ 4720 ปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ย. 2564 ซื้อยางรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ทะเบียน บม 7571 ปราจีนบุรี จำนวน 4 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ย. 2564 จ้างเหมาบริการเครื่องเสียง ติดตั้งไฟ แสง สี โครงการจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ย. 2564 ซื้อวัสดุ 16 รายการ โครงการดำเนินการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  พ.ย. 2564 จ้างป้ายไวนิล 4 รายการ โครงการดำเนินการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ย. 2564 จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองไฮ หมู่ 17 จากถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม ถึงทางหลวงหมายเลข 3093 พร้อมวางท่อประปา PE 80 PN 10(SDR 13.6) โดยวิธีคัดเลือก
25  ต.ค. 2564 ซื้อวัสดุประจำหน่วยเลือกตั้ง โครงการดำเนินการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า/สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ต.ค. 2564 ซื้อหนังสือคู่มือรวมกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อกำหนด โครงการดำเนินการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า/สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ต.ค. 2564 ซื้อวัสดุจำนวน 16 รายการ โครงการจัดตั้งศูนย์กักตัวระดับชุมชนและครัวเรือน (Community Isolation และ Home Isolation) เพื่อรองรับผู้ติดเชิื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ต.ค. 2564 จ้างเหมาบริการทำป้ายปิดประกาศประชาสัมพันธ์(แบบขาพร้อมไม้อัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ต.ค. 2564 ซื้ออาหารเสริม(นม)ยู.เอช.ที ของโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลหัวหว้า ปิดภาคเรียน 1/2564 (วันที่ 16-31 ตุลาคม 2564) และเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 (วันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ต.ค. 2564 เช่าเต็นท์โครงการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้าและสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ต.ค. 2564 ซื้อวัสดุทำฉากกั้นโครงการดำเนินการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้าและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง