องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี
 
 

24  ก.ค. 2566 ซื้อต้นดอกดาวเรือง จำนวน 100 ต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ค. 2566 ซื้อพานดอกไม้โทนสีเหลือง จำนวน 4 พาน โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร(รัชกาลที่10) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ค. 2566 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งถังน้ำแชมเปญพร้อมอุปกรณ์ ขนาด 30 ลูกบาศก์เมตร สูง 20 เมตร บริเวณด้านข้างสนามกีฬาหมู่บ้าน หมู่ที่ 12 บ้านโคกอุดมดี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21  ก.ค. 2566 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวซา หมู่ที่ 5 จากทางหลวงหมายเลข 3039 ถึงสระน้ำประปาวัดหนองใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20  ก.ค. 2566 จ้างโครงการชุมชนปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์เพื่อส่งเสริมอาชีพ หมู่ 4 ตำบลหัวหว้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ค. 2566 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องฟอกอากาศชนิดเคลื่อนที่ ของกองคลัง จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ค. 2566 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องฟอกอากาศชนิดเคลื่อนที่ ของกองช่าง จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ค. 2566 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแแซม รถกระเช้าไฟฟ้า ทะเบียน 81-4519 ปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ค. 2566 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองไฮ หมู่ที่ 17 จากบ้านนายทองดี แปนวงศ์ ถึงบ้านนางสังเวียน บุญธรรม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17  ก.ค. 2566 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องฟอกอากาศชนิดเคลื่อนที่ ของกองการศึกษา จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ค. 2566 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องฟอกอากาศชนิดเคลื่อนที่ ของสำนักปลัด จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ค. 2566 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเกาะสมอ หมู่ที่ 2 บริเวณรอบหนองขันหมาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14  ก.ค. 2566 ซื้อวัสดุในการหล่อเทียนพรรษาตามโครงการแห่เทียนพรรษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ค. 2566 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวซา หมู่ที่ 6 จากทางหลวงหมายเลข 3070 ถึงแยกหนองปากกว้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
13  ก.ค. 2566 ซื้อผ้าอ้อมผู้ใหญ่สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง และบุคคลที่มีภาวะปัญหาการกลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ค. 2566 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถมดิน บ้านหนองกาน้ำ หมู่ที่ 7 บริเวณที่สาธารณประโยชน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
13  ก.ค. 2566 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสสร้างถนนลูกรัง บ้านหัวหว้า หมู่ที่ 1 จากที่ดินนางทองหลาง สังอรดี ถึงที่ดินนายประสิทธิ์ จิตดี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
12  ก.ค. 2566 ซื้อวัสดุสำนักงาน ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ค. 2566 ซื้อวัสดุสำนักงาน ของสำนักปลัด จำนวน 51 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ค. 2566 จ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างอาคารเอนกประสงค์ บ้านเกาะสมอ หมู่ที่ 15 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง