องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี
 
 

8  ส.ค. 2566 ซื้อโครงการปรับปรุงห้องประชุมโรงเรียนหัวซาวิทยา ตำบลหัวหว้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ส.ค. 2566 ซื้อโครงการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาของโรงเรียนวัดหนองหูช้าง ตำบลหัวหว้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ส.ค. 2566 ซื้อใบมีดตัดหญ้า ขนาดความยาว 14 นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ส.ค. 2566 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านหายโศก หมู่ที่ 4 จากที่ดินนายสุเนตร สังอรดี ถึงแนวเขตหมู่ที่ 9 จำนวน 2 ช่วง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
3  ส.ค. 2566 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและเครื่องมืออุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ค. 2566 จ้างทำป้ายไวนิลพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ค. 2566 จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กค 1200 ปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ค. 2566 จ้างเหมาขุดฝังกลบขยะมูลฝอยบ่อขยะและปรับปรุงพื้นที่บ่อขยะ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ค. 2566 จ้างเหมาเขียนแบบแปลนอาคารเก็บพัสดุองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ค. 2566 จ้างเหมาติดตั้งเสาไฟฟ้า 9 เมตร พร้อมพาดสายไฟฟ้า หมู่ที่ 14 บ้านดอนสับฟาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ค. 2566 ซื้อต้นดอกดาวเรือง จำนวน 100 ต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ค. 2566 ซื้อพานดอกไม้โทนสีเหลือง จำนวน 4 พาน โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร(รัชกาลที่10) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ค. 2566 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งถังน้ำแชมเปญพร้อมอุปกรณ์ ขนาด 30 ลูกบาศก์เมตร สูง 20 เมตร บริเวณด้านข้างสนามกีฬาหมู่บ้าน หมู่ที่ 12 บ้านโคกอุดมดี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21  ก.ค. 2566 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวซา หมู่ที่ 5 จากทางหลวงหมายเลข 3039 ถึงสระน้ำประปาวัดหนองใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20  ก.ค. 2566 จ้างโครงการชุมชนปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์เพื่อส่งเสริมอาชีพ หมู่ 4 ตำบลหัวหว้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ค. 2566 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องฟอกอากาศชนิดเคลื่อนที่ ของกองคลัง จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ค. 2566 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องฟอกอากาศชนิดเคลื่อนที่ ของกองช่าง จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ค. 2566 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแแซม รถกระเช้าไฟฟ้า ทะเบียน 81-4519 ปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ค. 2566 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองไฮ หมู่ที่ 17 จากบ้านนายทองดี แปนวงศ์ ถึงบ้านนางสังเวียน บุญธรรม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17  ก.ค. 2566 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องฟอกอากาศชนิดเคลื่อนที่ ของกองการศึกษา จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง