องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี
 
 

27  ก.พ. 2566 จ้างเหมาปรับปรุงระบบประปา บ้านหนองกาน้ำ หมู่ที่ 7 บริเวณที่นางสาวคำภู บุญเรือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.พ. 2566 ซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้ง หมู่ 8 บ้านหนองหูช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.พ. 2566 ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.พ. 2566 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน สำนักปลัด จำนวน 5 รายยการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.พ. 2566 จ้างซ่อมแซมเปลี่ยนคิ้วกระทะล้อ รถบรรทุกขยะ ทะเบียน 81-1889 ปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.พ. 2566 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.พ. 2566 ซื้อธงชาติ , ธงธรรมจักร และเสาธงไม้ โครงการมาฆปูรมีศรีปราจีน ครั้งที่ 37 ประจำปี พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.พ. 2566 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.พ. 2566 ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ กองการศึกษา จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.พ. 2566 ซื้อกระจกโค้งพร้อมอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.พ. 2566 ซื้อวัสดุก่อสร้างของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวซา จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.พ. 2566 ซื้อวัสดุการเกษตร ปุ๋ยเคมี ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.พ. 2566 ซื้อแบตเตอรี่รถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ทะเบียน 81-1073 ปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.พ. 2566 ซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้ง หมู่ 9 บ้านหนองปรือน้อย และหมู่ 16 บ้านสีเสียดไทรงาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.พ. 2566 ซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้ง ในเขตพื้นที่ตำบลหัวหว้า ติดตั้งเชื่อมโครงการเดิมที่ดำเนินการติดตั้งหมู่บ้าน บ้านเกาะสมอ หมู่ 2 บ้านเกาะสมอ หมู่ 3 บ้านเกาะสมอ หมู่ 15 บ้านหัวซา หมู่ 5 และบ้านหัวซา หมู่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.พ. 2566 ซื้อฟิล์มกรองแสงรถยนต์ กองคลัง ทะเบียน กฉ 4720 ปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.พ. 2566 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองนก หมู่ที่ 10 จากบ้านนายเอนก เหมือยพรหม ถึงสระน้ำสาธารณะหมู่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2566 ซื้ออาหารเสริม(นม)พลาสเจอร์ไรส์ รสจืด ของโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลหัวหว้าและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหหัวซา ภาคเรียน 2/2565 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ม.ค. 2566 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน กองการศึกษา จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ม.ค. 2566 ซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง