องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี
 
 

27  ก.ค. 2565 ซื้ออาหารเสริม(นม)ยู.เอช.ที พลาสเจอร์ไรส์ ของโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลหัวหว้า จำนวน 6 แห่ง ประจำเดือนสิงหาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ส.ค. 2565 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน สำนักปลัด จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ส.ค. 2565 ซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ค. 2565 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ห้องป้องกัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ค. 2565 จ้างทำป้ายไวนิลโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ค. 2565 ซื้อวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์ โครงการเด็กตำบลหัวหว้าโตไปไม่โกง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ค. 2565 ซื้อไฟสายยาง ประดับหลังซุ้มพระฉายาลักษณ์เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิรา ลงกรณ บดินทรเทพย วรางกูร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ค. 2565 ซื้อวัคซีนโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์ในการฉีด ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ค. 2565 จ้างตัดสติ๊กเกอร์ป้ายชื่อ-ตำแหน่ง คณะผู้บริหาร ผู้อำนวยการกอง และหัวหน้าฝ่ายต่างๆ จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ค. 2565 จ้างติดตั้งม่านปรับแสงแนวตั้งพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ค. 2565 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนสับฟาก หมู่ที่ 14 จากบ้านนายรังสรรค์ แก้วศรี ถึงบ้านนายเหล็ง จุระกรรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ค. 2565 จ้างล้างเครื่องปรับอากาศ จำนวน 9 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ค. 2565 ซื้อวัสดุอื่น ของสำนักปลัด จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2565 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะมูลฝอย ทะเบียน 81-1889 ปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2565 ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ สำนักปลัด จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มิ.ย. 2565 ซื้ออาหารเสริม(นม)พลาสเจอร์ไรส์ ของโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลหัวหว้า ประจำปีการศึกษา 2565 ภาคเรียนที่ 1/2565 ประจำเดือนกรกฎาคม สิงหาคม กันยายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มิ.ย. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มิ.ย. 2565 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ทะเบียน 81-1073 ปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มิ.ย. 2565 จ้างเปลี่ยนหุ้มเบาะรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ทะเบียน 81-1073 ปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2565 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 3 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 3,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 80 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)