องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี
 
 

S
 
  วันที่ 24 มิถุนายน 2565 นายสุรชัย ทนสิงห์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า เป็นประธานในการจัดงานโครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เนื่องในวันต่อต้า
  21 มิถุนายน 2565 เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า ไปดำเนินการติดตั้งไฟ LED และซ่อมสายไฟใต้ดินที่ขาด หมู่ 17 บ้านหนองไฮ
  วันที่ 21 มิถุนายน 2565 เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า ไปติดป้ายประชาสัมพันธ์เพื่อรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565ภายในตำบลหัวหว้า เนื่องจากวันที่ 26 มิถุนายน 2565 เป็นวันต่อต้า
  17 มิถุนายน 2565 เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า ไปดำเนินการติดตั้งไฟ LED และซ่อมโคมไฟส่องแสงสว่างย้ายจุดติดตั้งใหม่ หมู่ 14 บ้านดอนสับฟาก
 
21 มิ.ย. 2565 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า เรื่อง การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล
20 พ.ค. 2565 เอกสารประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด (มิติราชการสีขาว)
17 พ.ค. 2565 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า เรื่อง การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล
7 เม.ย. 2565 ประกาศปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวซาเป็นการชั่วคราว
14 มี.ค. 2565 ประกาศปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวซาเป็นการชั่วคราว
9 มี.ค. 2565 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างเจาะบ่อบาดาลมพร้อมหอถังเหล็กรูปถ้วยแชมเปญ ม.11 บ้านหนองระเนตร
24 ก.พ. 2565 ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อน้ำของระบบประปาหมู่บ้าน บ้านเกาะสมอ หมู่ที่ 3 จากบริเวณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวหว้า ถึงบริเวณโรงเรียนชุมชนบ้านเกาะสมอ (สามัคคีวิทยา)
16 เม.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำนักปลัด
9 เม.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างถนนคสล.ม.12 จากบ้านนายประครอง ไชยบัว ถึงที่นายอำนวย ขุนเภา
8 เม.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนลูกรังพร้อมวางท่อระบายน้ำคสล.Dai0.60 เมตร ม.7 จากที่นางพิกุลแก้ว มีชัย ถึงซอยข้างโรงเรียนวัดเนินผาสุก
 
รู้ลึก "โรคพิษสุนัขบ้า" เป็นแล้วตายได้จริงหรือ?
เพลง "พลังคนรุ่นใหม่ ก้าวไปออกเสียงประชามติ"
 
 
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2564