พิมพ์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาเพื่อเป็นพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เขียนโดย Admin. Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

         ด้วยคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า ได้ดำเนินการสรรหาพนักงานจ้างโดยวิธีการประเมินความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) และทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน (ภาค ข.) และประเมินสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง (ภาค ค.สัมภาษณ์) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

                อาศัยอำนาจตามความในข้อ 20 ของประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาเพื่อเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังนี้

คลิ๊กเพื่ออ่าน

Premium templates by www.bigtheme.net free download.

София Дървен материал цени

Online bookmaker Romenia bet365

Germany bookmaker bet365 review by ArtBetting.de