การจัดเก็บภาษี

ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประกาศ เรื่อง ลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับการจัดเก็บภาษี ประจำปี 2564 Admin 3
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ประจำปี 2564 Admin 41
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า เรื่องกฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563 Admin 145
ประกาศการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ประจำปี 2564 Admin 158
ประกาศยื่นแบบภาษีป้าย Admin 71
ประกาศขอขยายกำหนดเวลาการชำระภาษีที่ดินและการคัดค้านการประเมินภาษีตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 Admin 145
ประกาศใช้ พ.ร.บ.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน และ พ.ร.บ.ภาษีบำรุงท้องถิ่น Admin 128
การกำหนดการยื่นแบบและชำระภาษีท้องถิ่น ประจำปี 2563 Admin 133
พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 Admin 352
ประชาสัมพันธ์กำหนดการยื่นแบบชำระภาษี ประจำปี 2562 Admin 347

Premium templates by www.bigtheme.net free download.

София Дървен материал цени

Online bookmaker Romenia bet365

Germany bookmaker bet365 review by ArtBetting.de