องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี
 
 
การควบคุมภายใน
ข้อมูลทั้งหมด 6 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (รอบ 6 เดือน) [ 5 พ.ค. 2564 ]5
2 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (รอบ 12 เดือน) [ 5 พ.ค. 2564 ]3
3 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (รอบ 6 เดือน) [ 5 พ.ค. 2564 ]3
4 แจ้งสรุปผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงจากการประเมินความเสี่ยงในหน่วยงานเพื่อใช้ประกอบการจัดทำแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 5 ต.ค. 2563 ]3
5 ขอความร่วมมือในการพิจารณาให้ความเห็นเกณฑ์ความเสี่ยงและขอเข้าดำเนินการรวบรวมข้อมูลการประเมินความเสี่ยงเพื่อใช้ในการจัดทำแผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 25 ก.ย. 2563 ]2
6 ขออนุมัติการพิจารณาให้ความเห็นเกณฑ์ความเสี่ยงและขอเข้าดำเนินการรวบรวมข้อมูลการประเมินความเสี่ยงเพื่อใช้ในการจัดทำแผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 24 ก.ย. 2563 ]2