องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี
 
 
การจัดเก็บภาษี
ข้อมูลทั้งหมด 46 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 เรื่อง ให้ผู้รับประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ตั้งอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี อันต้องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี 2561 ไปรับแบบพิมพ์ และกรอกรายการในแบบพิมพ์ ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ [ 9 ต.ค. 2560 ]164
42 เรื่อง ให้เจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดินเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ.2560 ถึงปี พ.ศ. 2564 ต่อเจ้าพนักงานประเมิน [ 9 ต.ค. 2560 ]159
43 เรื่อง ให้เจ้าของป้ายที่ตั้งอยู่ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้าไปยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีป้าย ประจำปี 2561 [ 9 ต.ค. 2560 ]154
44 ประกาศกำหนดระยะเวลาการชำระภาษี ประจำปี 2560 [ 5 ม.ค. 2560 ]164
45 เรื่อง การยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีบำรุงท้องที่ (ภ.บ.ท.5) ประจำปี 2561-2564 [ 4 ม.ค. 2560 ]155
46 ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ประจำปี 2558 [ 5 ม.ค. 2558 ]155
 
|1|2|3|4หน้า 5