องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี
 
 
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 6 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ_ก.อบต.จังหวัดปราจีนบุรี หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล [ 30 เม.ย. 2564 ]5
2 ประกาศหลักเกณฑ์วิธีประเมินผล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 [ 30 เม.ย. 2564 ]5
3 หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร [ 30 เม.ย. 2564 ]5
4 หลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง [ 30 เม.ย. 2564 ]5
5 แผนการพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 อบต.หัวหว้า [ 30 เม.ย. 2564 ]5
6 แผนการจัดการความรู้ (KM)(อบต.หัวหว้า ปี 2563) [ 30 เม.ย. 2564 ]5