องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 90 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า เรื่องปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวซาเป็นการชั่วคราวเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในการระบาดระลอกเมษายน 2564 (เพิ่มเติมครั้งที่ 1) [ 30 เม.ย. 2564 ]4
2 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า เรื่อง การเข้าร่วมรับฟังประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 [ 21 เม.ย. 2564 ]21
3 คำสั่งจังหวัดปราจีนบุรี ที่ 1180/2564 เรื่อง ให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้งตลอดเวลาที่ออกนอกเคหสถาน หรือสถานที่พำนักของตน [ 21 เม.ย. 2564 ]19
4 คำสั่งจังหวัดปราจีนบุรี ที่ 1181/2564 เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) [ 21 เม.ย. 2564 ]23
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า เรื่องปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวซาเป็นการชั่วคราวเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในการระบาดระลอกเมษายน 2564 [ 20 เม.ย. 2564 ]22
6 คำสั่งจังหวัดปราจีนบุรี ที่ 1145/2564 เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) [ 15 เม.ย. 2564 ]30
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า จำหน่ายครุภัณฑ์ที่เสื่อมสภาพ [ 9 เม.ย. 2564 ]37
8 ประกาศเรื่องรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ภาคเรียนที่ 1/2564 [ 7 เม.ย. 2564 ]24
9 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 2 [ 24 มี.ค. 2564 ]57
10 ประชาสัมพันธ์ และขอเชิญเข้าร่วมพิธีเปิดโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 8 มี.ค. 2564 ]34
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9