องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า ขอประชาสัมพันธ์การออกหน่วยให้บริการรับชำระค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย และจัดเก็บภาษีป้าย ประจำปี 2566 (ตามตารางกำหนดการที่แนบ)

    รายละเอียดข่าว

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า ขอประชาสัมพันธ์การออกหน่วยให้บริการรับชำระค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย และจัดเก็บภาษีป้าย ประจำปี 2566 (ตามตารางกำหนดการที่แนบ)    เอกสารประกอบ : องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า ขอประชาสัมพันธ์การออกหน่วยให้บริการรับชำระค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย และจัดเก็บภาษีป้าย ประจำปี 2566 (ตามตารางกำหนดการที่แนบ)
 
: ขอประชาสัมพันธ์การออกหน่วยให้บริการรับชำระค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย ประจำปี 2566
: ขอประชาสัมพันธ์การออกหน่วยให้บริการจัดเก็บภาษีป้าย ประจำปี 2566
    วันที่ลงข่าว
: 8 มี.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว :