องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี
 
 


ประชาสัมพันธ์ เรื่องการฉีดวัคซีนทางเลือก "ซิโนฟาร์ม" (เข็มที่ 2) ขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า

    รายละเอียดข่าว

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า ขอแจ้งประชาสัมพันธ์

เรื่อง การเข้ารับการฉีดวัคซีนทางเลือก "ซิโนฟาร์ม" (เข็มที่ 2)

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้าได้จัดทำโครงการฉีดวัคซีนทางเลือก "ซิโนฟาร์ม" เพื่อเป็นการป้องกัน และควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้กับประชาชนในตำบลหัวหว้าทั้ง 17 หมู่บ้าน โดยใช้งบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า โดยได้ฉีดเข็มแรกไปแล้วนั้น

????????ในการเข้ารับการฉีดวัคซีนทางเลือก "ซิโนฟาร์ม" (เข็มที่ 2) จะดำเนินการฉีดระหว่างวันที่ 19-20 ตุลาคม 2564 ณ โดมสวนสุขภาพ หมู่ 15 บ้านเกาะสมอ โดยขอให้ประชาชนเข้ารับการฉีดตามวัน-เวลา ในใบนัดหมายที่ทางพยาบาลของโรงพยาบาลศรีมหาโพธิออกใบนัดไว้ด้วย

????????สำหรับประชาชนที่เข้ารับการฉีดเข็มแรกในรอบเพิ่ม ณ โดมโรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง ขอแจ้งให้เข้ารับการฉีดวัคซีนในเข็มที่ 2 ในวันที่ 29 ตุลาคม 2564 ณ โดมโรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง

????????องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้าจึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์สำหรับผู้ที่ฉีดเข็มที่ 2 เข้ารับการฉีดวัคซีนตามกำหนดเวลานัดหมายด้วย

???????? หากท่านใดมีข้อสงสัยสามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 037-210833 (ในวันเวลาราชการ)    เอกสารประกอบ : ประชาสัมพันธ์ เรื่องการฉีดวัคซีนทางเลือก "ซิโนฟาร์ม" (เข็มที่ 2) ขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า
 
    วันที่ลงข่าว
: 14 ต.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว :