องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี
 
 


ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ลงทะเบียนฉีดวัคซีนทางเลือก "ซิโนฟาร์ม" ขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (เข็มที่ 1) ????????กำหนดการฉีดวีดวัคซีนทางเลือก "ซิโนฟาร์ม" คือวันที่ 25 - 27 กันยายน 2564 เวลา 08.30-16.30 น. ณ บริเวณโดมสวนสุขภาพ หมู่

    รายละเอียดข่าว

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ลงทะเบียนฉีดวัคซีนทางเลือก "ซิโนฟาร์ม" ขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (เข็มที่ 1)

????????กำหนดการฉีดวีดวัคซีนทางเลือก "ซิโนฟาร์ม" คือวันที่ 25 - 27 กันยายน 2564 เวลา 08.30-16.30 น. ณ บริเวณโดมสวนสุขภาพ หมู่ 15 บ้านเกาะสมอ (หากมีการเปลี่ยนแปลงซึ่งอาจจะเร็วกว่ากำหนดจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง)

????????โดยกำหนดช่วงเวลาเข้ารับการฉีดวัคซีน (ตามตาราง)    เอกสารประกอบ : ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ลงทะเบียนฉีดวัคซีนทางเลือก "ซิโนฟาร์ม" ขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (เข็มที่ 1) ????????กำหนดการฉีดวีดวัคซีนทางเลือก "ซิโนฟาร์ม" คือวันที่ 25 - 27 กันยายน 2564 เวลา 08.30-16.30 น. ณ บริเวณโดมสวนสุขภาพ หมู่
 
    วันที่ลงข่าว
: 10 ก.ย. 2564
    ผู้ลงข่าว :