องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี
 
 
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 23 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
11 หลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง [ 30 เม.ย. 2564 ]108
12 แผนการพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 อบต.หัวหว้า [ 30 เม.ย. 2564 ]109
13 แผนการจัดการความรู้ (KM)(อบต.หัวหว้า ปี 2563) [ 30 เม.ย. 2564 ]104
14 คำสั่ง การแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบ กองคลัง อบต.หัวหว้า [ 26 เม.ย. 2564 ]63
15 คำสั่ง การแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบ กองช่าง อบต.หัวหว้า [ 26 เม.ย. 2564 ]63
16 คำสั่ง การแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบ กองสาธาฯ อบต.หัวหว้า [ 26 เม.ย. 2564 ]62
17 คำสั่ง การแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบ กองศึกษาฯ อบต.หัวหว้า [ 26 เม.ย. 2564 ]63
18 คำสั่ง การแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบ สำนักปลัด อบต.หัวหว้า [ 26 เม.ย. 2564 ]66
19 คำสั่ง การแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบ หน่วยตรวจสอบภายใน อบต.หัวหว้า [ 26 เม.ย. 2564 ]64
20 คำสั่งการแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่การปฏิบัติงาน และคำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนฯ อบต.หัวหว้า [ 23 เม.ย. 2564 ]95
 
|1หน้า 2|3