องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 34 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E2/2561 [ 5 พ.ย. 2561 ]187
22 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนดินใหม่บ้านหนองไฮ หมู่ 17 จากที่นายสมจิตร พันธ์หว้า ถึงที่ นายชัยยูร แปลนวงษ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ [ 4 พ.ค. 2561 ]188
23 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 17 บ้านหนองไฮ ตำบลหัวหว้า อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี [ 15 มี.ค. 2561 ]216
24 ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 4 บ้านหายโศก [ 16 ก.พ. 2560 ]216
25 ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 6 บ้านหัวซา [ 10 ก.พ. 2560 ]200
26 ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 9 บ้านหนองปรือน้อย [ 10 ก.พ. 2560 ]195
27 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวไผ่-หัวหว้า หมู่ 1 จำนวน 2 ช่วง ตำบลหัวหว้า อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี [ 23 ธ.ค. 2559 ]208
28 ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 บ้านโคกอุดมดี จากถนน 304 ถึงที่นายพงษ์ โรจน์รุ่งทวี ตำบลหัวหว้า อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีประมูลการจัดซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) [ 15 ธ.ค. 2559 ]200
29 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนสับฟาก หมู่ 14-บ้านหายโศก หมู่ 4 ตำบลหัวหว้า อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี [ 8 ธ.ค. 2559 ]210
30 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคลองสมบูรณ์ หมู่ที่ 13 ตำบลหัวหว้า อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี [ 8 ธ.ค. 2559 ]212
 
|1|2หน้า 3|4