พิมพ์

กองช่าง

เขียนโดย Admin. Posted in พนักงานส่วนตำบล

 technician 1
นายชยุตพงศ์  ถิรศักดิ์โกศล
ผู้อำนวยการกองช่าง
noimages
(ว่าง)
หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง
เอมพกา พฤทธิ์1 วัลลภ สุขหอม1
 นางเอมพิกา สมศรี นายพฤทธิ์ ทองทิพ (ภ) นายวัลลภ สุขหอม (ภ)
 เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า  ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า 
noimages สุพจน์ แก้วดี1 เอกราช
(ว่าง) (ภ) นายสุพจน์ แก้วดี (ภ) นายเอกราช พรมศรี (ภ) 
ผู้ช่วยนายช่างโยธา  พนักงานขับรถกระเช้าไฟฟ้า  พนักงานขับรถกระเช้าไฟฟ้า 
ชัยณรงค์ วงษ์เสนา1 นายวัชรากรณ์ เลี่ยมสันต์1  
 นายชัยณรงค์ วงษ์เสนา (ท) นายวัรากร เลี่ยมสันต์ (ท)   
คนงานทั่วไป คนงานทั่วไป  

Premium templates by www.bigtheme.net free download.

София Дървен материал цени

Online bookmaker Romenia bet365

Germany bookmaker bet365 review by ArtBetting.de