ข่าวประชาสัมพันธ์

ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 2 Admin 10
การประชุมประชาคมหมู่บ้าน และการสำรวจข้อมูลจำนวนสุนัขและแมวประจำปี พ.ศ.2564 Admin 17
ประกาศขออนุมัติขยายเวลาดำเนินการตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าว พ.ศ.2562 เฉพาะการจัดเก็บภาษีประจำปี พ.ศ.2564 Admin 22
ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ.2564 Admin 29
ประกาศปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวซาเป็นการชั่วคราว (เพิ่มเติมครั้งที่1) Admin 52
ประกาศการรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล Admin 58
คำสั่งจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง มาตรการเข้า-ออกในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี Admin 56
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 Admin 142
ประกาศงดการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564 Admin 125
ประกาศ เรื่อง งดจัดงานกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564 Admin 591

Premium templates by www.bigtheme.net free download.

София Дървен материал цени

Online bookmaker Romenia bet365

Germany bookmaker bet365 review by ArtBetting.de