ภาพกิจกรรมโครงการ

พิมพ์

กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เขียนโดย Admin. Posted in ภาพกิจกรรมโครงการ

24 กรกฎาคม 2563 พนักงานส่วนตำบล อบต.หัวหว้า ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 10) เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563

S 54124594 resizeS 54124595 resizeS 54124593 resize


56510 resize

พิมพ์

พิธีไหว้ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวซา

เขียนโดย Admin. Posted in ภาพกิจกรรมโครงการ

23 กรกฎาคม 2563 พิธีไหว้ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวซา เพื่อเป็นการปลูกฝังให้เด็กๆ รู้จักพระคุณครูบาอาจารย์ที่ได้อบรมสั่งสอนให้ความรู้151717151718151719

พิมพ์

ประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2563

เขียนโดย Admin. Posted in ภาพกิจกรรมโครงการ

วันที่ 2 กรกฎาคม 2563 เปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2563 เรื่องจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อช่วยเหลือประชาชน กรณีได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 และการโอนงบประมาณเพื่อตั้งจ่ายรายการใหม่ เนื่องจากสำนักงาน อบต.หัวหว้า มีสภาพคับแคบจำเป็นต้องปรับปรุงอาคารสำนักงานเพื่อรองรับเจ้าหน้าที่ และการให้บริการประชาชน

ประชมสภา วสามญ สมยท 163 วนท 2 ก 8.ค.63 ๒๐๐๗๐๓

ประชมสภา วสามญ สมยท 163 วนท 2 ก 11.ค.63 ๒๐๐๗๐๓

ประชมสภา วสามญ สมยท 163 วนท 2 ก 0.ค.63 ๒๐๐๗๐๓

ประชมสภา วสามญ สมยท 163 วนท 2 ก 6.ค.63 ๒๐๐๗๐๓

พิมพ์

การแจกหน้ากากอนามัยให้เด็กนักเรียนวันเปิดเรียน

เขียนโดย Admin. Posted in ภาพกิจกรรมโครงการ

วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ท่านนายกสุรชัย ทนสิงห์ ได้เล็งเห็นความสำคัญในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงได้จัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อแจกให้เด็กนักเรียนทุกคน เฉลี่ยคนละ 3 ชิ้น จำนวนทั้งหมด 5 โรงเรียน ในเขตตำบลหัวหว้า ในวันเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2563

37679 resize

37683 resize

37685 resize

37689 resize

37692 resize

พิมพ์

การฉีดพ่นยุงลายภายในโรงเรียนก่อนเปิดภาคเรียน

เขียนโดย Admin. Posted in ภาพกิจกรรมโครงการ

วันที่ 30 มิถุนายน 2563 นายสุรชัย ทนสิงห์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า มอบหมายให้ทีมงานป้องกันฯ อบต.หัวหว้า ไปดำเนินการฉีดพ่นยุงลายป้องกันโรคไข้เลือดออก ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 ภายในโรงเรียนทั้ง 5 แห่ง ในเขตตำบลหัวหว้า

73127681 3036638306391341 2399801570140951293 n resize

73229385 3036634056391766 2262534458746686552 n resize

73261601 3036788909709614 1636830341765534976 n resize

73515644 3036638423057996 468369628155187501 n resize

79200610 3036789293042909 5781088417436851462 n resize

พิมพ์

การตรวจติดตามประเมินการเตรียมความพร้อมการเปิดเรียน

เขียนโดย Admin. Posted in ภาพกิจกรรมโครงการ

วันที่ 26 มิถุนายน 2563 เจ้าหน้าที่ตรวจติดตามประเมินการเตรียมความพร้อมการเปิดเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวซา เพื่อดำเนินตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ตรวจติดตามเตรียมเปิดเรียนของ ศพด.บ้านหัวซ resizeตรวจติดตามเตรียมเปิดเรียนของ ศพด 6.บ้านหัวซ resizeตรวจติดตามเตรียมเปิดเรียนของ ศพด 7.บ้านหัวซ resizeตรวจติดตามเตรียมเปิดเรียนของ ศพด 3.บ้านหัวซ resizeตรวจติดตามเตรียมเปิดเรียนของ ศพด 8.บ้านหัวซ resize

พิมพ์

26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก

เขียนโดย Admin. Posted in ภาพกิจกรรมโครงการ

วันที่ 26 มิถุนายน 2563 นายสุรชัย ทนสิงห์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า ได้เล็งเห็นความสำคัญของปัญหายาเสพติด จึงได้จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการป้องกันยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก

2972 resize

2974 resize

2973 resize

Premium templates by www.bigtheme.net free download.

София Дървен материал цени

Online bookmaker Romenia bet365

Germany bookmaker bet365 review by ArtBetting.de