ภาพกิจกรรมโครงการ

พิมพ์

ทำความสะอาดโรงเรียนบ้านหนองปรือน้อย

เขียนโดย Admin. Posted in ภาพกิจกรรมโครงการ

วันที่ 19 ตุลาคม 2563 เจ้าหน้าที่งานป้องกันฯ อบต.หัวหว้า ฉีดล้างทำความสะอาดบริเวณโรงเรียนบ้านหนองปรือน้อย เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคมือ เท้า ปาก

138727 resize9498 resize9507 resize

พิมพ์

ซ่อมแซมถนนชำรุด

เขียนโดย Admin. Posted in ภาพกิจกรรมโครงการ

วันที่ 19 ตุลาคม 2563 เจ้าหน้าที่งานป้องกันฯ และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ อบต.หัวหว้า ดำเนินการซ่อมแซมถนนที่ชำรุดของถนนหมู่ 1 บ้านหัวหว้าบริเวณทางเข้าวัดเนินผาสุก และหมู่ 3 บ้านเกาะสมอ

11292 resize11294 resize11300 resize

พิมพ์

นายอำเภอศรีมหาโพธิ พร้อมด้วยท้องถิ่นอำเภอศรีมหาโพธิ เข้าตรวจเยี่ยมองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า

เขียนโดย Admin. Posted in ภาพกิจกรรมโครงการ

วันที่ 16 ตุลาคม 2563 เวลา 13.30 น. นายชัยวรรณ นิยม นายอำเภอศรีมหาโพธิ พร้อมด้วยท้องถิ่นอำเภอศรีมหาโพธิ เข้าตรวจเยี่ยมองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า เพื่อมอบนโยบายในการปฏิบัติการแก่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และลูกจ้าง

16 ต.ค.2563 นายอำเภอเข้าตรวจเยี่ยม อบต.หัวหว้า ๒๐๑๐๑๖ 22 resize237930 resize16 ต.ค.2563 นายอำเภอเข้าตรวจเยี่ยม อบต.หัวหว้า ๒๐๑๐๑๖ 14 resize16 ต.ค.2563 นายอำเภอเข้าตรวจเยี่ยม อบต.หัวหว้า ๒๐๑๐๑๖ 6 resize

พิมพ์

พิธีบวงสรวงพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณสามเศียร

เขียนโดย Admin. Posted in ภาพกิจกรรมโครงการ

วันที่ 14 ตุลาคม 2563 ได้มีการจัดทำพิธีบวงสรวงและเบิกเนตรพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณสามเศียร ตามพิธีพราหมณ์ ณ บริเวณลานวงเวียนถนนทางเข้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลหัวหว้า และประชาชนทั่วไป

141063 พิธีบวงสรวงพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ ๒๐๑ 1 resize141063 พิธีบวงสรวงพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ ๒๐๑ 2 resize141063 พิธีบวงสรวงพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ ๒๐๑ 4 resize

พิมพ์

พิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ร.9

เขียนโดย Admin. Posted in ภาพกิจกรรมโครงการ

วันที่ 13 ตุลาคม 2563 ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า เข้าร่วมพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ โดมโรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง ในพระราชูปถัมภ์ฯ
- ภาคเช้า พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลพระสงฆ์ 89 รูป และพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม
- ภาคค่ำ พิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
S 11575298 resizeS 12902682 resizeS 12902685 resizeS 12902689 resizeS 12902794 resizeS 12902790 resizeS 12902794 resize
พิมพ์

พิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ร.9

เขียนโดย Admin. Posted in ภาพกิจกรรมโครงการ

วันที่ 13 ตุลาคม 2563 ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า เข้าร่วมพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ โดมโรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง ในพระราชูปถัมภ์ฯ
- ภาคเช้า พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลพระสงฆ์ 89 รูป และพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม
- ภาคค่ำ พิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
S 11575298 resizeS 12902682 resizeS 12902685 resize
พิมพ์

"ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เด็กปฐมวัย"

เขียนโดย Admin. Posted in ภาพกิจกรรมโครงการ

29 กันยายน 2563 จัดโครงการกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน "ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เด็กปฐมวัย" ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวซาประจำปีงบประมาณ 2563

โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในเด็กปฐม 0 resizeโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในเด็กปฐม 2 resizeโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในเด็กปฐม 3 resize

พิมพ์

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1/2563

เขียนโดย Admin. Posted in ภาพกิจกรรมโครงการ

28 กันยายน 2563 การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1/2563 เพื่อพิจารณา
1. กันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 7 โครงการ
2. โอนงบประมาณรายจ่ายเพื่อตั้งจ่ายรายการใหม่ จำนวน 2 โครงการ
ประชุมสภาฯ วิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 163 ๒๐๐๙ 2 resizeประชุมสภาฯ วิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 163 ๒๐๐๙ 4 resizeประชุมสภาฯ วิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 163 ๒๐๐๙ 9 resize
พิมพ์

โครงการกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน "กิจกรรมเรียนรู้สู่โลกกว้าง"

เขียนโดย Admin. Posted in ภาพกิจกรรมโครงการ

28 กันยายน 2563 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวซา ได้จัดโครงการกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน "กิจกรรมเรียนรู้สู่โลกกว้าง" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา และโบราณสถานสระมรกต อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี

โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนกิจกรรมการเร 44 resize


โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนกิจกรรมการเร 0 resizeโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนกิจกรรมการเร 1 resize

พิมพ์

โครงการ "ส่งเสริมเยาวชน ขับขี่ปลอดภัย ถูกกฎจราจรลดความเสี่ยงอุบัติเหตุ"

เขียนโดย Admin. Posted in ภาพกิจกรรมโครงการ

วันที่ 17 กันยายน 2563 จัดการอบรมตามโครงการ "ส่งเสริมเยาวชน ขับขี่ปลอดภัย ถูกกฎจราจรลดความเสี่ยงอุบัติเหตุ" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจาก สภ.ศรีมหาโพธิ และจาก รพ.สต.หนองปรือน้อย

ขับขี่ปลอดภัยถูกกฎจราจร 17 ก 46.ย.63 ๒๐๐๙๑๘ resize
ขับขี่ปลอดภัยถูกกฎจราจร 17 ก 49.ย.63 ๒๐๐๙๑๘ resizeขับขี่ปลอดภัยถูกกฎจราจร 17 ก 45.ย.63 ๒๐๐๙๑๘ resize

Premium templates by www.bigtheme.net free download.

София Дървен материал цени

Online bookmaker Romenia bet365

Germany bookmaker bet365 review by ArtBetting.de