พิมพ์

ประกาศประกวดราคาก่อสร้างถนน ค.ส.ล.บ้านหัวซา หมู่ที่ 5 จากที่นางสม สิงห์ทน ถึงสระน้ำโบราณ ด้วยวิธี e-bidding

เขียนโดย Admin. Posted in ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้ามีความประสงค์จะประกวดราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหัวซา หมู่ที่ 5 จากที่นางสม สิงห์ทน ถึงสระน้ำโบราณ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding ) งบประมาณทั้งสิ้น 1,055,300  บาท

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  ( รายละเอียดเพิ่มเติม I ราคากลาง I การคำนวณราคากลาง)

Premium templates by www.bigtheme.net free download.

София Дървен материал цени

Online bookmaker Romenia bet365

Germany bookmaker bet365 review by ArtBetting.de