ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลูกรังบ้านหนองปรือน้อย หมู่ 9 จากถนนสี่เลน ถึงเขตติดต่อหมู่ 4 พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 0.60 เมตร จำนวน 3 จุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Admin 24
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล.บริเวณทางสาธารณประโยชน์ หมู่ 2 บ้านเกาะสมอ หมู่ 3 บ้านเกาะสมอ และหมู่ 15 บ้านเกาะสมอ Admin 74
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.บ้านเกาะสมอ หมู่ 2 จากกุฏิเจ้าอาวาสวัดเกาะสมอ ถึงบ้านนางละมูล งามวงษ์ Admin 65
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อรถกระเช้าซ่อมไฟฟ้า Admin 79
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 15 รอบสวนสุขภาพ Admin 57
ประกวดราคาก่อสร้างถนน คสล. หมู่15 จากศาลาสวนสุขภาพ Admin 69
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 Admin 45
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 Admin 55
ประกาศ เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพและหมดความจำเป็นใช้ในราชการ Admin 615
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 Admin 554

Premium templates by www.bigtheme.net free download.

София Дървен материал цени

Online bookmaker Romenia bet365

Germany bookmaker bet365 review by ArtBetting.de