ข่าวประชาสัมพันธ์

พิมพ์

ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาพนักงานเป็นพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563(ครั้งที่2)

เขียนโดย Admin. Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

 

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า มีความประสงค์ที่จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ครั้งที่ 2) เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า ดังนี้ 

1.  ตำแหน่งที่รับสมัคร

1.1 สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

       พนักงานจ้างตามภารกิจ (ทักษะ)  

       ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถบรรทุกน้ำ)   จำนวน    1 อัตรา

1.2 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

     พนักงานจ้างตามภารกิจ (ทักษะ)

    ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (ขับรถบรรทุกขยะ)    จำนวน 1 อัตรา

 1.3 กองช่าง

      พนักงานจ้างตามภารกิจ

      ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา    จำนวน   1 อัตรา

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 

พิมพ์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาเพื่อเป็นพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เขียนโดย Admin. Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

         ด้วยคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า ได้ดำเนินการสรรหาพนักงานจ้างโดยวิธีการประเมินความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) และทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน (ภาค ข.) และประเมินสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง (ภาค ค.สัมภาษณ์) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

                อาศัยอำนาจตามความในข้อ 20 ของประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาเพื่อเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังนี้

คลิ๊กเพื่ออ่าน

พิมพ์

ประกาศการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี2563

เขียนโดย Admin. Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

Premium templates by www.bigtheme.net free download.

София Дървен материал цени

Online bookmaker Romenia bet365

Germany bookmaker bet365 review by ArtBetting.de