คณะผู้บริหาร

พิมพ์

คณะผู้บริหาร

เขียนโดย Admin. Posted in คณะผู้บริหาร

   
  นายสุรชัย ทนสิงห์  
  นายก อบต.หัวหว้า  
     
นายอำนวย พริกงาม นายนิพัทธ บริบุรณ์ทรัพย์
รองนายก อบต.หัวหว้า รองนายก อบต.หัวหว้า
       
 
นายสุพล ปากคลอง   นายอ่อนแดง พรหมบุตร
ที่ปรึกษานายก อบต.หัวหว้า   ที่ปรึกษานายก อบต.หัวหว้า
       
   
  นายสำราญ เกษมสุขสันต์  
  เลขานุการนายก อบต.หัวหว้า  
       
พิมพ์

สมาชิกสภา อบต.หัวหว้า

เขียนโดย Admin. Posted in คณะผู้บริหาร

   
  นายขจรศักดิ์ ใจดี  
  ประธานสภา อบต.หัวหว้า  
     
นายพิมพา สีหา นายอุดม คูศรี
รองประธานสภา อบต.หัวหว้า เลขานุการสภา อบต.หัวหว้า
       
   
นายอักษินธุ์ เครื่อโอ๋ นางวิไลวรรณ กีบาง นายสมพงษ์ ครูสอน
สมาชิกสภา หมู่ที่ 1 สมาชิกสภา หมู่ที่ 1 สมาชิกสภา หมู่ที่ 2
       
นายบุญเลิศ คำซาว ร้อยตรีประเสริฐ สังอรดี นายณรงค์ เอื้อเฟื้อ
สมาชิกสภา หมู่ที่ 2 สมาชิกสภา หมู่ที่ 3 สมาชิกสภา หมู่ที่ 3
       
   
นายสวง ประครอง นายประเสริฐ สิลสร้อย นายราชัย วงษ์ภา
สมาชิกสภา หมู่ที่ 4 สมาชิกสภา หมู่ที่ 4 สมาชิกสภา หมู่ที่ 5
       
นายสุทธิรุจน์ วรนันท์งามวงษ์ นางเสาวนีย์ สามารถ ดาบตำรวจวีระยุทธ บุตรวงษ์
สมาชิกสภา หมู่ที่ 5 สมาชิกสภา หมู่ที่ 6 สมาชิกสภา หมู่ที่ 6
       
noimage
  นายสมเกียรติ สุขศรี นายบุญส่ง ชำนิ
สมาชิกสภา หมู่ที่ 7 สมาชิกสภา หมู่ที่ 8 สมาชิกสภา หมู่ที่ 8
       
นางปราณี เภาเนือง นางวิลัย น้อยเส นายณรงค์ฤทธิ์ โพนทัน
สมาชิกสภา หมู่ที่ 9 สมาชิกสภา หมู่ที่ 9 สมาชิกสภา หมู่ที่ 10
       
นายสมควร บุญเรือง นายสมพร ศรีชนะ นายประยูร สอนเพชร
สมาชิกสภา หมู่ที่ 10 สมาชิกสภา หมู่ที่ 11 สมาชิกสภา หมู่ที่ 11
       
นายมานะ แย้มกลิ่น
นายสมจิตร มีชัย นางสาวธิดารัตน์ สาดา
สมาชิกสภา หมู่ที่ 12 สมาชิกสภา หมู่ที่ 12 สมาชิกสภา หมู่ที่ 13
       
นายอนุวัตร พาพรม
นายสำรวย นาดี
นางไพเราะ รวมทรัพย์
สมาชิกสภา หมู่ที่ 14 สมาชิกสภา หมู่ที่ 14 สมาชิกสภา หมู่ที่ 15
       
นายสวิส ประนม
นายรุ่งระวี งามวงษ์
นายมนัส กระทงยาม
สมาชิกสภา หมู่ที่ 15 สมาชิกสภา หมู่ที่ 16 สมาชิกสภา หมู่ที่ 16
       
นายอำนวย ปาจันทร์ นายสุรพล อินทร์พรหม
สมาชิกสภา หมู่ที่ 17 สมาชิกสภา หมู่ที่ 17
       
พิมพ์

กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน

เขียนโดย Admin. Posted in คณะผู้บริหาร

   
     
  กำนันตำบลหัวหว้า  
     
   
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านหัวหว้า ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านเกาะสมอ
       
     
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านเกาะสมอ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านหายโศก ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านหัวซา
       
     
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านหัวซา ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านหนองกาน้ำ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านหนองหูช้าง
       
   
     

ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านหนองปรือน้อย

ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านหนองนก ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 11 บ้านหนองระเนตร
       
     
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 12 บ้านโคกอุดมดี ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 13 บ้านคลองสมบูรณ์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 14 บ้านดอนสับฟาก
       
     
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 15 บ้านเกาะสมอ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 16 บ้านสีเสียดไทรงาม ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 17 บ้านหนองไฮ
       

Premium templates by www.bigtheme.net free download.

София Дървен материал цени

Online bookmaker Romenia bet365

Germany bookmaker bet365 review by ArtBetting.de