พิมพ์

สภาพทางสังคม

เขียนโดย Admin. Posted in ข้อมูลตำบล

ด้านการศึกษา 
สถาบันการศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า มีอยู่ 1 แห่ง คือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอายุ 3 ขวบ และเป็นสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 1 จำนวน 6 แห่ง ได้แก่
1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวซา
2. โรงเรียนหัวซาวิทยา
3. โรงเรียนชุมชนบ้านเกาะสมอ (สามัคคีวิทยา)
4. โรงเรียนวัดเนินผาสุก
5. โรงเรียนวัดหนองหูช้าง
6. โรงเรียนบ้านหนองปรือน้อย
7. โรงเรียนวัดโคกเจริญเนตร

ด้านสถาบันและองค์กรทางศาสนา
มีวัดและสำนักสงฆ์ จำนวน 14 แห่ง

ด้านสาธารณสุข
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวหว้า ตั้งอยู่ที่ ม.3 (เกาะสมอ)
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองปรือน้อย ตั้งอยู่ที่ ม.(บ้านหนองปรือน้อย)

ด้านสถานที่ท่องเที่ยว
แหล่งน้้ำโบราณบ้านหัวซา ม.5

ด้านการคมนาคม
ตำบลหัวหว้า สามารถเดินทางติดต่อกับเขตอำเภอใกล้เคียงได้สะดวกทางรถยนต์ มีเส้นทางในการติดต่อระหว่างอำเภอ จังหวัด ได้อย่างสะดวกสบายส่วนเส้นทางการติดต่อภายในตำบลหรือหมู่บ้านอยู่ในเกณฑ์ดี และที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า ตั้งอยู่ห่างจากถนนทางหลวงหมายเลข 3070 ระยะทางประมาณ 800 เมตร และตั้งอยู่ห่างจากตัวอำาเภอศรีมหาโพธิ ระยะทาง กิโลเมตร

ด้านประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น

ลำดับที่

ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น

ระยะเวลาจัดกิจกรรม

กิจกรรมสำคัญ

1

ประเพณีขึ้นปีใหม่

31 ธันวาคม-1 มกราคม

กิจกรรมทำบุญสวดมนต์ข้ามปี ทำบุญตักบาตร งานมหรสพ

2

ประเพณีไทยพวน

กุมภาพันธ์

การทำบุญตักบาตร (ตักบาตรข้ามหลาม) ทอดผ้าป่า แข่งขันการละเล่นพื้นบ้าน

3

ประเพณีสงกรานต์

เมษายน

การทำบุญตักบาตร สรงนำ้พระ รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ การแสดงและการละเล่นต่างๆ

4

ประเพณีเข้าพรรษา

กรกฎาคม

การทำบุญตักบาตร แห่เทียน/เวียนเทียน

5

ประเพณีออกพรรษา

ตุลาคม

การทำบุญตักบาตร การแข่งขันกีฬา

6

ประเพณีลอยกระทง

พฤศจิกายน

จัดกิจกรรมรื่นเริง การประกวดกระทงและนางนพมาศ

7

กิจกรรมวันสำคัญ

   
 

-วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

5 ธันวาคม

การลงนามถวายพระพร จุดเทียนชัย กิจกรรมทำบุญตักบาตร

 

-วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนารถ

12 สิงหาคม

การลงนามถวายพระพร จุดเทียนชัย กิจกรรมทำบุญตักบาตรร่วมกับอ าเภอศรีมหาโพธิ หน่วยงานราชการและเอกชน

 

-วันปิยมหาราช

23 ตุลาคม

ร่วมถวายพวงมาลาและถวายราชสดุดีร่วมกับอำเภอศรีมหาโพธิ หน่วยงานราชการและเอกชน

Premium templates by www.bigtheme.net free download.

София Дървен материал цени

Online bookmaker Romenia bet365

Germany bookmaker bet365 review by ArtBetting.de